A tudás megalapozása egy sikeres életpályáért


A tartalomból:

Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat

Az országos (és határainkon túli) pályázat, amelyet évről évre az Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola könyvtárával közösen hirdetünk meg, a 6–18 éves korú, az írásban tehetséges általános iskolai tanulóknak, középiskolásoknak, valamint a 8 osztályos gimnáziumok 10–18 éves korosztályának nyújt színvonalas, rangos megmérettetési, megmutatkozási lehetőséget már 23. éve.

Már tizenkilenc éve az országhatáron túlról is érkeznek pályaművek, s úgy érezzük, ezáltal a pályázat a nemzeti összetartozás érzésének elmélyítését is szolgálja. (Erdély, Szlovénia, Vajdaság, Kárpátalja, USA)

A pályázat kategóriái:

 • I./A Alsó tagozatos mese
 • I./B Alsó tagozatos vers
 • II./A Felső tagozatos mese
 • II./B Felső tagozatos vers
 • II./C Felső tagozatos novella
 • III./A Középiskolás mese
 • III./B Középiskolás vers
 • III./C Középiskolás novella

A jeligés pályázatok bírálói vasi szakemberek, költők, tanárok:

 • Csorba Katalin, a Gyermekek Háza nyug. igazgatója
 • Devecsery László, költő – drámapedagógus
 • Jordán Gergely szerkesztő
 • Nagy Gyöngyi, középiskolai tanár
 • Pődör György, középiskolai tanár, költő
 • Szecsődi Krisztián költő, tanár
 • Horváth Márta magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • Szakály Szilvia, középiskolai tanár, a pályázat egykori győztese
 • Tóthárpád Ferenc költő

A zsűri elnöke és az antológia szerkesztője: Pósfai János újságíró.

Az ünnepélyes díjkiosztó és az antológia bemutatója egy időben, azonos rendezvény keretei között történik, erre valamennyi díjazott és az antológiában szereplő valamennyi alkotó meghívást kap.

Gyermek- és ifjúsági írók antológiája

Az első évtől kezdve a legjobb alkotásokból antológia születik, amely az ünnepélyes díjkiosztóval egy időben kerül bemutatásra.

A pályázat jelentősége: A 23 évvel ezelőtt indult kezdeményezés sikerét évről évre igazolja a pályázók és a pályázatok stabilan magas száma. Alkotások az egész országból, sőt a határon túli magyar iskolásoktól is érkeznek. Jó érzés, hogy a rendezvény már nem csak a szervező intézmények, hanem Szombathely Megyei Jogú Város jó hírét is messze repíti. Hiszünk abban, hogy erkölcsi értéke felmérhetetlen. Igazolja, hogy az irodalom, a vers nem idegen a fiatalok számára még az alkotás szintjén sem, csak megfelelő kereteket kell biztosítani hozzá. Az iskolában sem hagyható figyelmen kívül az igényes versenyeztetés motiváló hatása. Ehhez hozzá tartoznak a színvonalas díjak, a jól szervezett, ünnepélyes díjátadás, a média jelenléte. A kimondott és a leírt szó varázsán túl a nyomtatásban megjelent első alkotások, „szárnypróbálgatások” feledhetetlen, sokak számára meghatározó élményt jelentenek. A pályázat nem utolsó érdeme, hogy kiemelkedő tehetségek felbukkanását segítheti elő, s ezt már számos alkalom igazolta.

Anyanyelvi versenyek felső tagozatosoknak

Az anyanyelvet és irodalmat szerető felső tagozatos tanulóink több versenyen is összemérhetik tudásukat Évek óta nagy népszerűségnek örvend a Bolyai anyanyelvi csapatverseny, melynek a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ad otthont. Az elmúlt években a szép eredményeknek köszönhetően meghívást kapott néhány csapatunk a zalaegerszegi díjkiosztó ünnepségre. Iskolánk valamennyi tanévben megrendezi a versmondó versenyt, melynek első helyezettje képviseli az iskolát a városi Váci Mihály versmondó versenyen és az Agóra Művelődési és Sportház által meghirdetett városi Művészeti Fesztiválon. A Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” elnevezésű megyei verseny iskolai fordulójában legjobb eredményt elért diákjainkat nevezzük be a regionális fordulóba. A tavalyi és az idei tanévben is színvonalas teljesítményt nyújtottak iskolánk tanulói. A Simonyi Zsigmond helyesírási versenynek is komoly hagyománya van. Az iskolai fordulóból továbbjutók a városi fordulóban tehetik próbára helyesírási készségüket.

Gyermek- és ifjúságvédelem

Tanulóinkban olyan tudást, szokásokat szeretnénk kialakítani, hogy önmaguk képesek legyenek felismerni a rájuk  leselkedő veszélyeket. Fontosnak tartjuk a veszélyeztetettség időben történő felismerését, ezért „nyitott szemmel járunk. A család, osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős  célja mindig közös. Különböző közösségépítő programokat szervezünk tanulóinknak: Esélyegyenlőségi napok, Erzsébet táborozás.  DADA vetélkedő, DADA órák.

Tanoda program

Tanoda: egy sikeres innováció szakmai „márkaneve”. Sajátos komplex gyermek és ifjúsági felzárkóztató tevékenység. Alulról jövő civil program változatos háttérrel. Az Olad Városrészért Egyesület sikeres TANODA pályázatának az Oladi Általános Iskola a szakmai megvalósítója.

Helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, amely a tanoda fenntartója által autonóm módon használt közösségi színteret működtet. A tanoda olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet a köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.

Matematika oktatás iskolánkban

Intézményünkben a matematikaoktatás kiemelt szerepet kap. A kerettantervben megadott óraszámokon felül a felső tagozaton +1 órával segíti az iskola a tananyag gyakorlását, mélyebb elsajátítását, hetedik és nyolcadik évfolyamon csoportbontás biztosítja a matematikai kompetenciák fejlesztését. Matematikaoktatásunk eredményességét jelzik az országos kompetenciamérésen elért országos átlag feletti teljesítmények, a magas hozzáadott pedagógiai érték, az eredményes középiskolai felvételik, a kimaradt diákjaink nyomon követésének elemzése, valamint a megyei versenyeken elért kimagasló eredmények. Kooperatív technikákkal, játékos feladatokkal, differenciált módszerekkel segítjük a lassabban haladókat.

“Kobaktörő” – logikai fejtörők hete

A 2013-14-es tanév óta iskolai keretben (előtte 9 évig városi rendezvény volt) rendezzük meg diákjainknak a KOBAKTÖRŐ hetet, melynek célja a matematika népszerűsítése, a tanulók logikai gondolkodásának fejlesztése játékos formában.

A program egy egész hét minden napjára kínál az iskola diákjainak játékos fejtörőket, logikai játékokat, matematikaversenyt, a kicsiknek fejszámoló versenyt. A malom és amőba versenyen eldől, hogy ki tud jobban figyelni, koncentrálni, a sakkozó gyerekek a sakkversenyen mérhetik össze tudásukat. A gyerekek a maguk készítette malom-táblán is játszhatnak, melyek közül a legszebbeket ki is állítjuk. A csapatversenyen 3 fős csapatok közösen, együttgondolkodva oldják meg a logikai feladatokat, de egyénileg is indulhatnak a tanulók matematikaversenyen. A hét utolsó napján, a matematika órákon játékos, gondolkodtató, furfangos feladatokat oldunk meg. A hét minden napján az érdeklődő tanulók kapnak egy fejtörő feladatot, amit a délelőtt folyamán oldanak meg. Mindig nagy sikere van az aulában felragasztott óriás malmoknak, melyek a gyerekeket a szünetekben játékos gondolkodásra invitálják.

A hét hangulatos, tartalmas programjai, játékos módon sok-sok tanulót késztet „kobaktörésre”.

További tartalmak: