Iskolánk dolgozói


Tantestület:

Bereczki Éva, Bicsákné Krivács Gabriella, Cooper-Hollósy Ilona, Csóka Beáta, Dancsné Czigler Katalin, Dénes-Miavecz Szilvia, Dr. Erhardtné Kovács Georgina (GYES), Favorido Erika, Fixl Miklósné, Gombor Zoltán, Horváth Márta, Ilauszki Judit, Imre Eszter, Jáger Sándor, Járay Adrienn, Kocsis Andrea, Kolonovitsné Havasi Anikó, Kovács Rezsőné, Kovácsné Pungor Tünde, Kozma Zsoltné, Krizmanitsné Tóth Zsuzsanna, Macdonald, Christopher John, Mikos Patrícia, Molnáros Eszter, Móricz Anita (GYED), Nagy Gertrúd, Nagy Zsoltné, Nagyné Kuglics Éva, Nemes Emilné, Nemesné Pethő Anikó, Németh Sándorné, Némethné Koroknai Gyöngyi, Őhm Krisztina Linda, Patayné Pados Mária, Solymosi Tímea, Steier Judit, Szabóné Zsebe Erzsébet, Szombath Katalin, Takács Imréné, Takács Krisztina, Talabér Anita, Tóth Zsoltné, Unger Ferencné

Oktatást-nevelést segítő dolgozók:

NOKS: Katonáné Pásztor Andrea iskolatitkár, Kissné Szendi Katalin pedagógiai asszisztens, Vargáné Pászthory Ágnes pedagógiai asszisztens, Moór Ferenc rendszergazda, Kupcsó Andrea étkezés-gondnokság, Márkus Alexandra HR-es, Kövesdi Imre karbantartó
Takarítók: Baloghné Szakály Edit, Barbalics Nikoletta, Molnár Dóra, Vörös Attiláné

További tartalmak: