Lakóhelyünkért, városunkért, nemzetünkért


A tartalomból:

Otthonos iskolai környezet, légkör

A gyerekek napjuk nagy részét az iskolában töltik, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt az időt otthonos, barátságos környezetben töltsék. Minden tanévkezdés előtt nagy gondot fordítunk arra, hogy az osztálytermek barátságosak, esztétikusak legyenek. A kisebbeknél még játszósarok kialakításával is igyekszünk otthonossá varázsolni a termeket.  Az aulát, a folyosókat és termeinket a tanulók munkáival dekoráljuk, színesítjük.

A tanítási órákon kívül a szabadidős tevékenységek során változatos programokat szervezünk tanítványainknak. Széleskörű tevékenységek és élmények biztosításával szeretnénk elérni, hogy tanulóink minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.

A foglalkozások, rendezvények vidám légköre és gyakran bensőséges hangulata hozzájárul ahhoz, hogy iskolánkat „második otthonuknak” érezzék a gyerekek.

„Ismerd meg, szeresd meg Szombathelyt!” – helytörténeti projekt

Tanulóink, az „Ismerd meg, szeresd meg Szombathelyt!” – helytörténeti projekt keretében Szombathely nevezetességeivel, történelmi múltjával, kulturális örökségeivel ismerkedhetnek meg. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve meghatároztuk, hogy az egyes évfolyamok milyen területekkel foglalkozzanak. Pedagógiai programunk 132. oldalától a 144. oldaláig található meg a részletes program.

Honismereti helyi kereszttanterv: 1-8.osztály /Részlet/

 • 1. évfolyam:
  Az iskola környékének nevezetességei, Hagyományok megismerése, Savaria karnevál, Szent Márton napi vásár, Az iskolához közeli létesítmények meglátogatása, uszoda, Sportliget, Kalandváros, Korcsolyapálya, Könyvtárlátogatás, Oladi templom meglátogatása, Ismerkedés népi kismesterségekkel, , A Perint patak, A Csónakázótó és környéke.
 • 2. évfolyam:
  Lakossági szolgáltatások megismerése, a dolgozók munkája, Városunk híres szülöttei, róluk elnevezett utcanevek a környéken, Gazdag Erzsi, Weöres Sándor, Intézmények, utcák, épületek nevének helyesírása, Rendőrök, mentők, tűzoltók munkája városunkban, Posta, TESCO
  A Csónakázótó környékének nevezetességeinek megtekintése:
  – Varga Imre: Ember-pár
  – Bencsik István: Kavicsok
  – Rumi Rajki István: idealizált kavicsokat ábrázoló szobrait
  – Fazekas-Sellyei: Claudius szálló
 • 3. évfolyam:
  Az Oladi kilátó megtekintése, Épületek, szobrok, természeti értékek felkeresése, történelmük megismerése, Szent Márton – templom és szobor, Szombathely múltjával kapcsolatos könyvtári kutatómunka, Éhen Gyula, Gothard Jenő, Szent Márton, Horváth Boldizsár, Szily János, Vasi Múzeumfalu, Az itt élő emberek életmódja, helyi szokások, hagyományok.
 • 4. évfolyam:
  A Jókai út és környékén található értékek megtekintése, villa és kertépítészet nyomai, a város első víztornya, Kálvária kápolna, Erzsébet királyné fája, A szombathelyi 83-as gyalogezred emlékműve, A város közlekedésének megismerése, Néphagyományok ápolása, Luca nap, Farsangi népszokások, Húsvéti népszokások, Pünkösdi népszokások, Utcanévadók a lakótelepen, Oladban, Vásárlás – Domus, Árkádia, Piac megtekintése, Látogatás a Smidt múzeumba, Látogatás a Képtárba.
 • 5. évfolyam:
  Szombathely történetét feldolgozó különböző dokumentumok megismerése a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Savaria alapítása: dokumentumok gyűjtése, térképhasználat. A Savaria Legio egyik tagjának előadása, rendhagyó óra keretében. Látogatás: Iseum, Romkert (Borostyán út), Savari Múzeum kőtár, Lapidárium: Római szarkofág, Jupiter fogadalmi oltár, márványból faragott sírkövek sírfeliratainak elemzése, 38 db herényi aranykincs. Savaria két szentjének megismerése, Szent Quirinus, Szent Márton. Látogatás: az ország legrégebbi temetője, Szent Márton temető. Szombathely területe, lakosainak száma, tengerszint feletti magassága, földtörténeti emlékei. Gazdag Erzsi, Weöres Sándor, Petőfi Sándor életújta, munkássága, Gazdag Erzsi gyűjtemény megtekintése a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Weöres Sándor emléktábla (Petőfi u. 33.) szobor, Gazdag Erzsi emléktábla. Séta a lakótelepen és az Oladi faluban. Monda, mese íratása helyi témára, tájleírás lakókörnyezetünkről.
  Alkotások készítése, lakóhelyünk térképvázlatának elkészítése. Terepgyakorlat: szombathelyi térkép használata. Dugovics Titusz, Bakó József, Apáczai Csere János munkássága. Népmesék olvasása, különböző népmese, monda gyűjtemények használata, oladi népdalok gyűjtése. Könyvtárhasználati óra az Oladi könyvtárban. Művelődési és Sportház programjai. Szervezett színház, mozi, hangversenybérlet keretében pl.: Szombathelyi Bábszínház, Szombathelyi Szimfonikusok, Ifjúsági Fúvószenekar, Boglya Népzenei Együttes, énekmondók. Politikai, gazdasági, közéleti, kulturális, hírszerzési lehetőségek. Vas Népe, Savaria Fórum, Szombathelyi TV, Szombathelyi Rádió, Sportliget, Parkerdő, Korcsolyapálya (különös tekintettel a korcsolya osztályainkra), Uszoda, AGORA Művelődési és Sportház. Az évfolyam életkori sajátosságainak megfelelően bekapcsolódik a város programjaiba. Szombathely folyóvizei és tavai, vízműtörténeti kiállítás, Meteorológiai Megfigyelő Állomás munkája. Ernuszt-kastélypark dendrológiai gyűjtemény, lágyszárú dísznövények, idős fák. Ismerkedés a mentősök munkájával, az elsősegélynyújtással és a városi katasztrófavédelem munkájával, Ismerkedés a Városi Diákönkormányzat munkájával, a városi diák-polgármesterrel (meghívott előadók)
 • 6. évfolyam:
  Szombathely történetét feldolgozó helytörténeti állomány segítségével kutatómunka a Berzsenyi Dániel Könyvtárban (Szombathely az új kor kezdetén). A korhoz kapcsolódó dokumentumok gyűjtése, térképhasználat. Szent György napi vásár, Szent Márton napi vásár. Középkori templomok: Szent Márton Templom, Szent Márton kápolna, Szent Márton kútja. Vasi Múzeumfalu: az 1800-1900-as évek épületei és berendezési tárgyai. Könyvtárhasználati óra: gyűjtőmunka és kiselőadás a XIX. sz. legjelentősebb szombathelyi képviselőiről. Smidt Múzeum: 1848-as emlékek. Szombathely vízrajza, éghajlata, növény-és állatvilága. Helyi hősök a történetmondás műfajában. Kuruc kori költészet Szombathelyen. Smidt Múzeum állandó kiállítása. Egyházmegyei Könyvtár (régi könyvek). Első szombathelyi nyomda emléktábla (Szily J. u. 1.). Szavak jelentése és szerkezete, helyi vonatkozású tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek helyesírása: Bárdosi Alice, Komlóssy Ferenc utca névadók munkássága. Wimmer Ágoston. Monda, rege, ballada írása helyi témára. Alkotások készítése. Társakkal a szabadidőben, az 5. évfolyamban megismert intézményeken kívül ismerkedés: Savaria Mozi, Pláza, Szervezett színház-, mozi-, hangversenybérlet. Az 5. évfolyamon megismertek mellé Szombathelyi képújság, internet használat. Az 5. évfolyamon megismertek mellé Szabadidő Központ, Haladás Sportcsarnok és a szakosztályok megismerése. Kutak, szennyvíztelepek megtekintése, Brenner park (víztorony). Savaria Múzeum. Ezredévi Park (a park főútja hármas hársfasor). Gayer park (Gayer Gyula botanikus mellszobra). Pelikán park (idős platánfák, varjúkolónia). Kámoni Arborétum. Zeneiskola, Bartók Terem, ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium (Csillagvizsgáló), Szakorvosi Rendelőintézet, Lelkisegély.  Március 15: Horváth Boldizsár szobor, szülőháza. Október 6.: Premontrei Gimnázium Aradi Vértanuk Arcképcsarnoka, Városunk közgyűlése, képviselőtestületének munkája.
 • 7. évfolyam:
  Szombathely történetét feldolgozó különböző dokumentumok elemzése, kutatómunka a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Pestisjárvány: Ennek emléke a mai Szentháromság-szobor elődje 1714-ben készült. Hatalmas tűzvész pusztított Szombathely a püspöki város. Szily János nagy arányú építkezései. A Templom téri barokk épületegyüttes megtekintése: Püspöki Palota, Székesegyház, Szent Márton oltár, Papi szeminárium, Siess-féle nyomda, Egyházmegyei Könyvtár, Levéltár, Megyeháza megtekintése. 1848. Március 15-e: A magyar forradalom helyi eredményei: 16 pontban fogalmazzák meg a nemzeti függetlenség és a polgári átalakulás programját.  A 44. honvédzászlóalj csapatzászlajának felszentelése. Szombathely vasúti csomóponttá tétele. Látogatás a Smidt Múzeumba március 15-én. (48-as emlékek megismerése). XIX. sz. emlékei lakóhelyünkön és környékén. Megalakul a Régészeti Egylet. (A helytörténeti kutatás fontos dokumentumai) Könyvtárhasználati óra: a század neves szombathelyi egyéniségeiről gyűjtőmunka és kiselőadás.
  Szombathelyi gyárak, üzemek, Szombathely adataival kapcsolatos feladatok megoldása, Ipari Park – hagyományos és új iparágak. Egyházmegyei Könyvtár értékes kódexek, ősnyomtatványok tanulmányozása.   Bölcseleti líceum emléktáblája, felirat megtekintése. (Itt kapott filozófiai képesítést a legnagyobb magyar gróf Széchenyi István). Az évfolyam bekapcsolódik a városi rendezvényekbe, vetélkedőkbe, ünnepségekbe. Kuncz Adolf telefonösszeköttetést létesített Szombathely és Herény között, valamint megismételte Foucauld híres ingakísérletét a Székesegyházban. Napórák megtekintése Szombathelyen: A Ferences Rendház délkeleti homlokzatán, valamint a Savaria Múzeum gyűjteményében. Vasi természetbarátok Távoli tájak élővilága az Arborétumban. “Bloom-nap”. Szent Márton útja Európában. A polgárjog elnyerése, az 1830. szombathelyi határozat. Megyeháza, városháza megtekintése. Városunk vezetőinek, politikusainak megismerése. Pályaválasztási tanácsadás, Vas Megyei Munkaügyi Központ, Foglalkozás Információs Tanácsadó, pályaválasztási kiállítás.
 • 8. évfolyam:
  Szombathely történetét feldolgozó helytörténeti állomány segítségével kutatómunka a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. Az őszirózsás forradalom Szombathelyen. A Tanácsköztársaság. IV. Károly visszatérési kísérlete: szombathelyi tartózkodása. Derkovits Gyula a két világháború közötti képzőművészet kiemelkedő alakja. A III. Szombathelyi hadtest tragédiája.
  A második világháború utolsó hónapjaiban a menekülő nyilas államhatalom intézményei a városban rendezkedtek be. Légi támadás Szombathelyen 1944. március: a belváros épületeinek pusztulása, székesegyház, városháza A kommunista diktatúra helyi vonatkozásai. Megszállás, kitelepítés, ÁVH, koncepciós perek. 1970-es évek: megszűnik a villamos, a Fő tér gyalogos zónává válik.
  Megnyitotta kapuit a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola.
  Kortárs költők verseinek, köteteinek megismerése, gyűjtése, részvétel író-olvasó találkozókon. (Balogh József +, Devecsery László, Pődör György, Böröczky Mihály, Szauer Ágoston). Bloom-nap Szombathelyen, Joyce-szobor (főtér). Nyelvi hibák keresése helyi reklámszövegekben, feliratokban, apróhirdetésekben és cégnevekben. Publicisztikai szövegműfajok helyi sajtótermékekben. A reklám, a hirdetés eszközei és hatása városunk életében.
  Nagy László, Márton Áron, Achim András utcanévadók munkássága.
  Eötvös József, Iskolánk névadója, Simon István (helytörténeti vetélkedő munkásságáról, osztálykeretben).  Szombathely város hivatalos honlapja www.szombathely.hu.

Néhány kép a több száz megvalósított program közül:

Olad Városrészért Egyesület

Az Olad Városrészért Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy Szombathely Olad városrészének lakosait összefogja, valamint számukra érdekképviseleti lehetőséget teremtsen. 2014-es megalakulása óta nagy szerepet vállal a lakótelep fejlesztésében, a lakókörnyezet élhetőbbé tételében. A színvonalas programok megvalósításában szorosan együttműködik az Oladi Általános Iskolával.

Szent Márton városi helytörténeti vetélkedő

2016-ban ünnepeltük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. Szombathely városa fontosnak tartotta Szent Márton kultuszának ápolását, az évforduló méltó megünneplését. 2014-et a tanításoknak szentelték a szervezők annak érdekében, hogy Szent Márton alakját, cselekedeteit és a hozzá kötődő szellemi és tárgyi örökséget  ismertebbé tegyék. Ez volt a célkitűzése iskolánknak is a vetélkedő megszervezésével (2014-ben, 2015-ben és 2016-ban).

Városi helytörténeti vetélkedőnk előzménye:

Szent Márton alakja számunkra, magyarok számára több szempontból is fontos. Nemcsak azért, mert az egykori Savariában született, és így első egyetemes európai formátumú egyénisége történelmünknek, hanem azért is, mert kultuszát első királyunk, Szent István vezette be hazánkban. Szent Márton élete, munkássága, tevékenysége szoros összefüggésben van az európai kereszténység születésével. Államalapító királyunk számára példa volt hite és munkássága, ugyanakkor életének és missziós tevékenységének nyomai Európa több országát is egybekapcsolják: többek között Magyarországot Olaszországgal, Franciaországgal és Németországgal. Szent Márton olyan ember volt, aki hitből élt. Életéről nemcsak képzőművészeti alkotások, oltárok, festmények, szobrok maradtak ránk, hanem legendák, himnuszok, vallásos énekek is. Tiszteletére kápolnák, templomok ezrei épültek, városok, falvak neve őrzi emlékét.

Az egyre népszerűbb helytörténeti vetélkedőnkkel arra törekszünk, arra vigyázunk, hogy az évszázadok alatt Szent Márton nevéhez kapcsolódó hagyományok, az emberek iránta érzett szeretetét és tiszteletét kifejező szokások, tradíciók ne vesszenek feledésbe, méltó módon szeretnénk őrizni továbbra is emlékét.

Első vetélkedőnket 2004-ben rendeztük meg. Arra törekedtünk, hogy minden évben a város aktuális Szent Márton rendezvényéhez kapcsolódjunk:

2004-ben:

Szent Márton élete, Szent Márton-ábrázolások, Masszi Ferenc: Szent Márton grafikái

2005-ben:

Szent Márton élete és legendái

2006-ban:

A Szent Márton helytörténeti akadályverseny kísérőrendezvénye iskolánkban

 • Kőszegfalviné Pajor Klára képeslap kiállítása
 • Steindl Rezső bélyegkiállítása Szent Mártonról
 • Iskolánk tanulói által készített lampion kiállítás

2007-ben:

A 2007. április 26-án felavatott Szent Márton Látogatóközpont.

2008-ban:

„Szent Márton kultuszának közép-európai emlékei” című kiállítás a Szombathelyi Képtárban

2009-ben:

Szent Márton Gyalogos Túraútvonalak megismerése (Szombathelytől Pozsonyig). Az útvonal egy részét a vetélkedőn részt vevő gyerekekkel végigjártuk (Gyöngyösfalu, Ólmod, Peresznye, Horvátzsidány, Sopronhorpács).

2010-ben:

A 2010. április 17-én (a műemléki világnap keretében) átadott Répcelak – Vámoscsalád Szent Márton-ösvény megismerése.

Kirándulás a vetélkedőn rész vett gyerekekkel: Répcelak, Csánig, Nick, Vámoscsalád.

2011-ben:

Nádasd helytörténeti értékei.

Kirándulás a vetélkedőn részt vevő gyerekekkel Nádasdra.

2012-ben:

A 2012. május 23-án átadott Szent Márton Történelmi Sétaút.

A Szülőföld Könyvkiadó Híres szombathelyi nők sorozatában megjelenő, Batthyány Erzsébetről szóló kötet. A város ókeresztény hagyományaihoz kapcsolódó helyszíneket és az egyes állomásoknál lévő műalkotásokat Veress Gábor és Somogyi   Tamás szobrászművészek kalauzolásával ismerhették meg a tanulók.

2013-ban:

Szombathely – Száz éve, 1913 júniusában ünnepségsorozat keretében hozták haza Szent Márton ereklyéjét.

Előzetes program: Dr. Melega Miklós előadása a Szent Márton Látogatóközpontban.

2014-ben:

A Savaria Múzeum „Szent Márton mint katona” című kiállítása. A kiállítást előzetesen bemutatta Dr. Kiss Gábor régész.

Szent Márton élete és kora, a szenthez kötődő népszokások.

2015-ben:

Felkészítő előadás iskolánkban:

 • Témája:
 • A kiadványok bemutatása (Aigner Géza, Répcelak plébánosa)
 • Wilhelm Hünermann: Bátorság és irgalom: Szent Márton életregénye,
  Szombathely, Martinus Vallási és Kulturális Egyesület, 2014.
 • Szávai Tamás: Szent Márton tisztelete a Magyar Királyság történetében,
  Répcelaki Szent István Király Plébánia, Répcelak, 2014
 • Tóth István munkássága, a kiállítás bemutatása (Dr. Zsámbéki Mónika  művészettörténész)

2016-ban:

Témája:

 • Az Iseumban megrendezésre került kiállítás anyaga: Szent Márton hazája – Pannónia a kora keresztény korban.
 • Történelmi sétaút a Kálvária Templomtól a Szent Márton templomig
 • Szent Márton Látogatóközpont Előzetes program az Iseumban: a kiállítás megtekintése.

 Vetélkedőnk támogatói, résztvevői voltak (zsűritag, kiállító, előadó…):

 • SZMJV Önkormányzata
 • Aigner Géza atya (a Szent Márton-templom, majd Répcelak-Vámoscsalád plébánosa, a kezdetektől a vetélkedő fő segítője)
 • Martinus Kulturális és Vallási Egyesület tagjai: Kőszegfalviné Pajor Klára, Mészáros Béláné, Magyar Sándorné, Szigetvári Kata.
 • Feiszt György (volt alpolgármester, városi képviselő)
 • Masszi Ferenc grafikus
 • Orbán Róbert
 • Zsámbéki Mónika művészettörténész (Szombathelyi Képtár)
 • Stein Rezső, a bélyegkiállítás szervezője
 • Csuka László porcelánfestő
 • Schauermann János, a Szent Márton-templom jelenlegi plébánosa
 • Melega Miklós, a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettese
 • Takátsné dr. Tenki Mária városi képviselő
 • Rettegi Attila igazgató, képviselő
 • Szent Márton Programiroda (Szommer Ildikó)
 • Kiss Gábor a Savaria Múzeum munkatársa
 • Czenki Zsuzsa a Savaria Múzeum igazgatóhelyettese

„Őrzők a végeken” – Csíkszeredai testvériskolai kapcsolatunk

A kapcsolat akkor kezdődött, amikor Nagy Katalin, az Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat egyik díjazottja 2006 áprilisában tanárnőjével és édesapjával belépett a könyvtárba…Nagyon-nagyon messziről, Erdélyből, a 950 km-re lévő Csíkszeredából érkeztek…

Már a tekintetek találkozása is barátságot szült, szó szót követett, s a szerető családoknak, valamint a lelkes diákoknak köszönhetően 2006 augusztusában 16 kisdiákot köszönthettünk Szombathelyen a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolából.

A nagy találkozást a Savaria karnevál fergeteges programjain való közös részvétel tette még felejthetetlenebbé, s nem túlzás azt mondani, hogy életre szóló barátságok köttettek ebben a pár napban. Két év elteltével újra fogadhattuk barátainkat, s azóta is folyamatos a kapcsolat.

Aztán kétévente mi is útra kelünk Erdélybe,…

… valószerűtlenül szépséges tájakra; a Király-hágóra, a Maros és a Körös völgyébe, a Gyergyói-havasokba, a folyton új arcát mutató Pongrác-tetőre, a Békás-szoros égbe nyúló szikláihoz, százéves fenyvesek közé, a Gyimesek festői hegyoldalaira, a Gyilkos-tó titokzatos facsonkjaihoz, A Medve-tóhoz, a Szent Anna-tóhoz…

…történelmi emlékhelyekre; valaha a magyar kultúra egyik központját jelentő Nagyváradra, a fenséges Vajdahunyad várába, Dévára, Kőmíves Kelemen véráldozat árán felépült várához, Mátyás király Kolozsvárára, a segesvári csata helyszínére, a Rákóczi-várhoz, az ezeréves magyar határra…

…legendás történelmi személyiségek, írók, költők nyomába; az aradi vértanúk emlékművéhez, a régi épületek között Ady szellemiségét kutatni, Tamási Áronhoz és Orbán Balázshoz, Wass Albert egykori birtoka felé, Petőfi életének utolsó állomásaihoz…

Felejthetetlen egyéniségekkel is találkozhattunk: a nagyszívű Balázs testvérrel Désen, Pál Ferenccel, a fergeteges humorú bögözi plébánossal, Antalné Tankó Máriával, a néprajz élő legendájával, Deáky Andrással, a gyimesi csángók megmaradásáért, a Rákóczi-vár felújításáért harcoló, teremtő pedagógussal, közelről hallgathattuk Kallós „Zoli bácsit”, amint székely népviseleteket értékel, Vesztergám Miklós tárogatójátékában gyönyörködhettünk esőben egy kis udvarban vagy Berecz András pajzán meséit hallgathattuk a Kissomlyón…

Lélekemelő érzések élnek bennünk; a Király-hágó-érzés, a csíksomlyói búcsú és az azt követő égi áldás, a csíksomlyói Szűzanya lábának érintése, a magyar és a székely himnuszok együtténeklése több tízezer emberrel, az ezeréves magyar határ köveinek érintése, a népviseletbe öltözött, hagyományait őrző ezer székely leány látványa…

És persze nem tudjuk felejteni, milyen is volt az erdélyi kürtős kalács, a túrós puliszka, az ordás palacsinta, az erdélyi savanyú leves, a csorba, a grillen sült mics, az áfonyapálinka és az üdítő borvíz, a székelyek ásványvize…

Mindezek mellé gondolatban idézzük fel a sok-sok beszélgetést, az Arankától, Emesétől, Mandel igazgató úrtól és a többi kollégától hallott, vidám vagy éppen novellisztikus mélységű történeteket, csíki barátaink vendégszeretetét, szívélyességét, a nehézségek között is mindig mosolygó „tanügyi káderek” arcát, bizakodó tekintetét, páratlanul gazdag, színes szókincsét, ízes nyelvjárását…

Idézzük fel kicsit azokat a találkozásokat is, amikor barátainkat Szombathelyen fogadhattuk, s megkíséreltük viszonozni a sok-sok csíki élményt, amiben mi részesülhettünk…

Csíkszeredaiak és szombathelyiek – ebben egészen biztosan elkötelezettek vagyunk –, maradunk „ŐRZŐK A VÉGEKEN”.

Csíkszeredai gyerekek élménybeszámolói

Bár már lassan két éve annak, hogy Szombathelyen voltunk, még most is emlékszem minden pillanatára.

Persze nekem is, mint gondolom a legtöbb diáknak, az oda vezető út, az utazás és a tábori hangulat a legszórakoztatóbb. Hiszen mi is lehet jobb a busz ablakából integetésnél, vicces, olykor arcpirító történetek mesélésénél, a folytonos röhécselésnél és hogy másokat ki lehet készíteni a nem éppen kórushangon, de tele torokból énekelt dalokkal.

Mindez még olyan általánosan hangzik, tudom, de ez is a kirándulás része volt. De nem merült ki a repertoár a buszos kirándulásokat jellemző hangulattal, mivel nem épp a legrövidebb utat választottuk, hanem minél több történelmi helyet, emlékművet meglátogatva gyarapítottuk történelemmel kapcsolatos ismereteinket.

Mikor este megérkeztünk, éppen esett az eső, és mi énekeltünk. „SAVARIA!”- kiáltotta valaki a busz elejéből. Már bőrig ázva ugyan, de tele izgalommal vártak minket vendéglátóink. Akkor még csak vendéglátókként tekintettünk rájuk, de hamar kiderült, több ez holmi megyek-fogadok viszonynál. Itt kivétel nélkül mindenki új barátra tett szert, a szűkös két nap alatt megismertettek városuk nevezetességeivel, és beavattak szórakozási formáikba. Részt vettünk a híres Savaria Történelmi Karneválon. Nagyon jól éreztük magunkat, így hasonló lelkesedéssel fogadtuk a hírt, miszerint már következő évben fogadhatjuk őket itt, minálunk. Mi nem tudtuk biztosítani a jó időt, hisz ez Székelyföld vagy mi… De azért az Ezer Székely Leány Találkozó napján legalább egy hegymászás mindenki programjába belefért. Igyekeztünk bemutatni a városkánk szerény látnivalóit és a környéket. Aztán szerveztünk pizzázást és csupa laza programot lazításképp. És határozottan állíthatom, a második találkozással még közelebb kerültünk egymáshoz. Nem akartuk elengedni a szombathelyieket.

Azt hiszem, most már kijelenthetem, hogy ez a kapcsolat életem egy meghatározó része. Lehet, a fent leírtak nem tükrözik hűen, szép lírai gondolatokkal átszőve a barátság mesebeli szépségeit, de nem is próféta magasságokban hivatott kifejezni azt. Nem kell reklám annak, ami jó, és elég, ha mi érezzük a „Szombathely-hangulatot”.

Tankó Aliz Ágota
Csíkszereda

A szombathelyi kirándulások életem legszebb élményei közé tartoznak. Azok a fiúk, akik engem fogadtak, valami zseniális gyerekek voltak. Az egész család nagyon kedves volt.

Mikor először megérkeztünk , már az iskola lenyűgözött. Azelőtt csak filmekben láttam olyat, hogy egy iskolának medencéje és mászófala legyen. A fogadásunk rendkívül ünnepélyes volt, volt valami nagyon finom kakaós csiga, amiből rendesen beettem. Azután hazamentem a családdal, amelyik fogadott, itt jött a java …. nagyon jó volt. Két évben voltam ott, mindig csináltunk valami jót, valami különlegeset. A szervezők csodálatos programjai mellett mi mindig kitaláltunk valami még jobbat, ahol csak mi gyerekek és a szülők vettünk részt. Például egyik alkalommal elmentünk focizni vagy voltunk a strandon. Másodszor mikor ott voltam, voltunk az Esterházy-kastélyban.

Én másnak csak ajánlani tudom, hogy vegyen részt egy ilyen kiránduláson. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam részt venni többször, de nagyon szeretnék még találkozni a vendéglátóimmal. Nagyon örülök, hogy ez a kapcsolat létrejött.

Ábrahám Gellért
Csíkszereda

Rég volt már, igaz, több mint két éve, de még mindig tisztán emlékszem arra, amikor a tanárnőnk elújságolta, hogy Szombathelyre fogunk utazni. Tudtam, hogy nem lesz mindennapi kirándulás, és igazam volt.

Már a buszban nagyon jó hangulat uralkodott az egész csapaton, mi, a hátsók még énekkel is megörvendeztettük a társaságot, aminek nem mindenki örült a nagyon jó hangunknak köszönhetően, de vidáman szálltunk le a buszról annak ellenére, hogy nem sokat aludtunk.

Ez a vidámság fokozódott, amikor megláttuk azt a sok mosolygó és kíváncsiskodó arcot, ami minket nézett. Mindenki széles mosollyal fogadott bennünket, nem gondoltam volna, hogy ennyire vártak ránk, még ajándékot is kaptunk, ami kissé felpezsdített a sok órai buszozás után. Egy elképesztően aranyos családhoz kerültem, jobbat nem is kívánhattam volna. Mindenki érdeklődve fogadott és nem néztek idegennek, mintha hozzájuk tartoztam volna, így nem volt gond a beilleszkedéssel. Sajnáltam is, hogy csak három napot maradhattunk.

Azonban az a három nap megért mindent. Körbevittek az egész városban, megnéztük a központot, ami gyönyörű volt, magamtól el is tévedtem volna, de a legszebb mégis a Savaria Karnevál volt. Szinte hihetetlen, hogy ilyent is lehet rendezni, ilyen is létezik. Engem leginkább az emberek játéka nyűgözött le, ahogy eljátszották, hogy igazából miről is szól ez az egész. Na meg a felvonulás. Alig hittem a szememnek, mindenki felöltözve valaminek, lovagok, gólyalábon járó emberek, babérkoszorú a fejeken, a kislányok virágot szórtak, gyertyával vonultak fel. A férfiakon páncél és régi, római ruhák. Életem egyik legszebb felvonulása, és ezt mind a szombathelyieknek köszönhetem, a szervezőknek és persze a családnak, akikhez kerültem.

Ezúton is szeretném megköszönni nekik, remélem, hogy még sok szép ilyen élményünk lesz, és hogy fogunk még találkozni. Szeretném még egyszer újraélni az élményeimet ebben a csodálatos városban. Várom már a következőt…!

Gomboczi Andrea
Csíkszereda

Kis hatodikosok voltunk( az ember még visszatekintés nélkül is hajlamos magát kicsinek titulálni), a nyári hercehurcákból, szülői beleegyezés-aláírás, útlevél utáni futásból csak a várakozás maradt meg, a rengeteg ülés, a jobb időket megért ügyvédi irodabeli karosszékeken. Aztán jött az, amiért vártunk-ültünk-futottunk: a jutalomkirándulás. Akik már voltak, mosolyogva meséltek róla, akik meg először mentek, kíváncsian hallgatták őket.

Családoknál aludtunk, ennek külön varázsa volt. A kölcsönös izgalom, hogy vajon milyen lesz a vendég-vendéglátó. Aztán az ismerkedés, az első, kínosan csendes étkezés, a lassan gördülő beszélgetések, majd a közös hang megtalálása, egymás megismerése és elfogadása…Vendéglátóink kitettek magukért, „mindenhova” elvittek minket. A kilátótorony, az őt körülvevő buja zöld park, a csónakázás a napsütötte, kék tavon és a múzeumfalu; a Savaria Karnevál, az ezerszínű, százruhájú résztvevő, előadó, a megannyi cifra kézműves áru…aztán a házi meggyes lepény, „olyat senki nem süt”, a társasjátékok, a közös filmnézés…Megannyi gazdag emlék!

Elmenőben zsályaillatú zsákocskákat kaptunk, mindenki más mintájút. Ez maradandó, de a többi sem szállt el! Itt őrizzük mindet az emlékeink között, bármikor elővehetjük, mosolyoghatunk, gondolkodhatunk rajtuk. Vagy leírhatjuk, s lehet, hogy valamikor belekerül egy gondosan megszerkesztett évkönyvbe-emlékkönyvbe.

Juhász-Boylan Kincső
Csíkszereda

További tartalmak: