A művészet a lélek éltető erejeA tartalomból:

A képzőművészetről

Célunk, hogy a művészetekre fogékony, érzékeny gyermekek a sokfajta művészeti ág közül megtalálják azt, amelyikben ki tudnak teljesedni,  meg tudják valósítani önmagukat. Ehhez adunk számos lehetőséget a különböző pályázatokon, kiállításokon, versenyeken való részvétellel.

Intézményünk sok éven át megrendezte a Megyei gyöngyfűző és gyöngyszövő versenyt, minden évben szerepelünk a Művészeti fesztiválon, ahonnan számos díjjal tértünk már haza, a “Gyerekszemmel…” rajzversenyen is minden évben van díjazott tanulónk és iskolánk Diákgalériáján is hónapról hónapra bemutatkozhatnak a tehetséges alkotóink.

További célunk, hogy az érzékeny gyermeki lelket kívülről is tápláljuk. Nemcsak mi magunk törekszünk időnként a megújulásra, hanem iskolánk belső arculatát is időről időre megújítjuk az aktuális évszakoknak, ünnepeknek és a rendezvényeinknek megfelelően. Minden tanévben megjelenik az aulai dekorációkban a Tanévköszöntő, Itt van az ősz, Október 6., Október 23., Szent Márton, Mikulás várás, Karácsony várás, Téli sportok, farsang, Tavaszváró, Március 15., Szent Patrik Nap,  Olad- Simon Napok, magyar Kultúra Napja, Anyanyelvi hét, DADA, Juniális, Ballagás.

Reméljük, hogy a sokszínű művészi tevékenység hozzájárul, hogy tanulóink a világra nyitott, érzékeny felnőtté váljanak.

Zeneoktatás az Oladi Általános Iskolában

A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Simon István utcai telephelye évek óta működik az oladi iskolában. A szolfézs tantárgyakat heti két alkalommal látogatják a növendékek, az órák illeszkedik a napközi rendjéhez. A szülőknek tehát nem kell külön szállítaniuk a bázisiskolába a gyerekeket.

Az első tanévben megmutatkozik a zenetanulásra való kedvük, tehetségük és a második évtől az ügyes, zenéhez kedvet érző gyerekek hangszert is tanulhatnak a zeneiskola által meghirdetett tanszakokon.

Itt, az iskolában a kiselőképzőben (1. iskolai osztály) megtanulják a kottaolvasás és írás alapjait, a szép-éneklés módját, az énekes játékok pedig élményszerűen vezetik be őket a zene gyakorlati és elméleti világába. Később a hangszertanulás támogatása a cél, ahol a készségszintű kottaolvasás, a műelemzés és a művek zeneirodalmi, zenetörténeti hátterébe való betekintés is segíti a hangszeres darabok megértését, elsajátítását.

Kodály is kimutatta, hogy a zenét tanuló gyerekek más tantárgyakból is jobban teljesítenek, a tanulás egyéb területeire jótékony hatást gyakorol a muzsikálás. Ezen kívül a szociális érettség, az érzelmi intelligencia fejlődéséhez is jelentősen hozzájárul.

Az zeneiskolás gyerekek szívesen és lelkesen vesznek részt saját iskolájuk rendezvényein, büszkén mutatják meg társaiknak és tanáraiknak, hogy életre tudnak kelteni egy hangszert, amely már nem idegen a számukra, hanem része a mindennapjaiknak.

A zeneiskola hangszeres tanárai minden tavasszal ellátogatnak az iskolába, hogy megismertessék a gyerekekkel a választható hangszereket, működésüket, tulajdonságaikat.

Kecskés Eszter
szolfézstanár

A néptánc szakkör működése iskolánkban

Iskolánkban a néptánc oktatása alsó tagozatban, szakköri keretben folyik. Az órák célja, hogy elmélyítse a gyermekekben a magyar népi gyermekjátékok, a néptánc és a népi kultúra iránti érdeklődést. A néptáncon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, népszokásainkat, a táncok lépéseit. A szakköri órák elmaradhatatlan része a játékos, ritmusfejlesztő, mozgásos bemelegítő feladatok. A népszokásokat, jeles napokat aktuálisan, a naptárhoz igazodva ismertetjük meg. A népi gyermekjátékokat a hozzájuk tartozó mondókákkal, dalanyaggal tanuljuk meg. A táncok alaplépéseit különböző eszközökkel, változatos módon sajátítják el a gyerekek. Rendszeresen szerepelünk iskolánk rendezvényein: évnyitó, karácsony március 15-i műsor, pünkösd, évzáró stb. Lehetőségünk volt megmutatkozni már iskolánk falain kívül is a Kalandváros gyermeknapi rendezvényén, nyugdíjas találkozón és idősek otthonában is.
Célunk továbbra is a családias légkör kialakítása mellett a gyermekek minél sokoldalúbb fejlesztése, a közösen végzett munka öröme.

Citera

Kodály: „ Legyen a zene mindenkié”

A művészettel való találkozás, a zenei élmény csak a legértékesebb zenéből táplálkozhat. A saját népzenénkkel, nemzeti kincsünkkel való megismerkedés lehetővé teszi, hogy ez az érték anyanyelvünkké váljon, beleivódjon a gyermeki lélekbe és ezáltal egy szebb, boldogabb jövőben élhessünk. Az együttzenélés során megszületik a harmónia, létrejön a művészi élmény, az örömnyújtás és a jókedv, amely beragyogja szakkörünk légkörét. A közös éneklés, citerázás, a közös művészi élmény maradandóvá válik egy életre.

Színházodú

Az iskolai irodalmi tehetségkutató foglalkozáson, „Színházodún” örömmel vesznek részt iskolánk tanulói. Ez az a hely, ahol kicsit elbújhatunk, mégis magunkra találhatunk, kiléphetünk a mindennapi élet forgatagából. Jó itt megnyugodni, meditálni, játszani, beszélgetni. Ismerkedő-, közösségfejlesztő, koncentrációs, érzékelésfejlesztő játékok, drámajáték, bábjáték, mesedramatizálás segítségével haladunk lépésről lépésre, hogy minél bátrabban és magabiztosabban tudjuk bemutatni kis műsorainkat, színdarabjainkat, zenei drámajátékainkat az iskolai rendezvényeken. Nagyon fontos megemlítenem, hogy elsőtől-nyolcadik osztályos gyermekekkel dolgozom. Foglalkozásról-foglalkozásra érzékelhető az együttműködési képesség fejlődése, valamint a különböző korosztályok egymásra figyelése, alkalmazkodása, azaz a kis elsősöket tanítják nagyobb társaik. Iskolai, városi rendezvényekre készülünk műsorokkal, rövid jelenetekkel. Eddigi sikereink az iskolai, városi fellépéseken kívül: megyei versenyen, az angol nyelvű drámafesztiválon, három egymást követő évben megnyertük a nyertesnek járó vándorserleget! Ezzel a vándorserleg ÖRÖKÖS tulajdonosa lett iskolánk.

Idén szeptember 29-én megrendezett ünnepi, jubileumi műsorunk Szent Márton életét mutatta be kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Iskolánk egy pályázat elnyerése után örömmel kezdett bele az ünnepi, jubileumi program szervezésébe, ennek megnyitó műsorát többször telt házas közönség előtt mutathattuk be. Ezzel a műsorral a Falvak Kultúrájáért Alapítvány ÖRÖKSÉG SERLEG elismerést adományozott Iskolánk Színházodújának. Ezen fantasztikus elismerésért járó oklevelet és serleget Budapesten a Stefánia Palotában ünnepélyes keretek közt vehettük át a Magyar Kultúra Napján. 

“Ha egekig szárnyal a fantáziád,
és követni képtelen vagy, álmodsz, vakít a fény,
ahogy állsz a dobogó tetején,
de a mindennapoktól mégis megriadsz,
és nem tudod, hogy lehet lépni könnyedén…
HÁT FEDEZD FEL ÖNMAGAD
A MÁSIKBAN , ÉS ÖNMAGADBAN
A MÁSIKAT ! A SZÍNPADI
JÁTÉK ÖRÖMÉVEL CSODÁLKOZZ
RÁ EGY TÁGASABB VILÁGRA!”

A foglalkozások mindhárom részterülete (dráma, bábjáték, tánc) tevékenységközpontú. Az egyes drámai és színházi konvenciók megismerése és használata ezért tanár és tanuló számára egyaránt azzal a haszonnal is jár, hogy a nehezen megfogalmazható (vagy épp formálódó) gondolatok és érzelmek kifejezésére, illetve, a meglévő ismeretek gyakorlati ellenőrzésére teremt lehetőséget. A drámajáték személyiségfejlesztő hatása domináns, fejleszti a szóbeli kommunikációt, a kreativitást, gazdagítja az érzelmeket, a nonverbális kifejezést, az önismeretet, a képzeletet. Segíti a tanulókat a gondolatok, információk, érzelmek és vélemények egyszerű, érthető és hatékony közlésében. Figyelnek a gondos hangképzésre, beszédlégzésre, megfelelő szókincs használatára. Lehetőséget nyújt a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatására. A drámajátékban, a táncban és a bábjátékban fellelhető öröm és szabadságélmény megtapasztalása fontos a gyermekek számára. Emellett segít, hogy a tanulók a tanterv más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a drámában, a táncban, a bábjátékban is alkalmazni tudják. A mozgásban levő test komplex jelenlétének, sokrétű működésének megtapasztalása mellett fontos a koordináció és a koncentráció fejlesztése.

Témakörök, tartalmak terve:

  • Közösen megismert alkotások feldolgozása.
  • Saját (hétköznapi) élethelyzetek, problémák feldolgozása.
  • A tanulók által látott, hallott vagy olvasott (televízióból, filmekből, rádióból, újságokból stb. származó) történetek, helyzetek feldolgozása.
  • A más műveltségterületek (tantárgyak) által adott témák feldolgozása a dráma eszköztárával.

Néhány felvétel a Színházodú történetéből:

További tartalmak: