Magyar-Angol két tanítási nyelvű oktatás


Iskolánkban 2008 óta működik magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás. A gyermekek első évfolyamtól kezdve heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, melyből egyet anyanyelvi lektorunk tart.

Tantárgyi struktúra:

 • 1. és 2. osztály: rajz, testnevelés, technika
 • 3. és 4. osztály: rajz, testnevelés, környezetismeret
 • 5. és 6. osztály: civilizáció, testnevelés, természetismeret
 • 7. és 8. osztály: civilizáció, földrajz, informatika

Céljaink:

 • Legfontosabb feladatunk a nyelvi természetesség és a használható nyelvtudás kialakítása a gyermekekben, hozzájuk közel álló témákon keresztül, célunk, hogy a gyermekekben ne alakuljanak ki gátlások, merjenek angol nyelven kommunikálni, beszélgetést kezdeményezni, abban aktívan részt venni. A beszédkészség fejlesztése alsóban a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően dalokon, verseken, mondókákon, meséken, játékokon keresztül történik. A gyermekek így játszva tanulják a nyelvet a hozzájuk közel álló témákon keresztül, ezen túl rengeteg játék is biztosítja a magas szintű motivációt.
 • A helyes kiejtés kialakításában pedagógusainkon kívül anyanyelvi lektorunk is a gyermekek segítségére van.
 • A gyermekek általános iskolai tanulmányaik során háromszor adhatnak számot tudásukról. Fontosnak tartunk minden segítséget megadni a tanulók számára a Cambridge ESOL nyelvvizsgák teljesítéséhez:
  • 3. évfolyamon: Starters (Cambridge Young Learners)
  • 6. évfolyamon: Cambridge KET for Schools
  • 8. évfolyamon: TELC B2 (államilag elismert középfokú nyelvvizsga)
 • A vizsgáztatást külső bizottság végzi, a nyelvvizsga nemzetközileg elfogadott. A nyelvvizsgákról részletes, angol nyelvű információk érhetők el az alábbi oldalakon: Cambridge English, telc.hu