Kulcs Európához és a nagyvilághozA tartalomból:

Két tanítási nyelvű oktatás

Iskolánkban a 2008/2009 tanévben indult a kéttanítási nyelvű oktatás. Az első évben még csak fél osztályban történt kéttanítási nyelvű képzés, a másik fele az osztálynak hagyományos képzésben vett részt. A következő tanévtől már egy egész osztály, azaz az „a” osztály kéttanítási nyelvű képzésben vesz részt.
Mit is jelent ez?
1-4. évfolyamon a gyerekeknek heti öt angol órájuk van, melyből egyet idegennyelvi lektor tart. A testnevelés, rajz, technika és harmadik évfolyamtól a környezetismeret tantárgyak oktatása angol nyelven folyik.
5-6. évfolyamokon az angol órák mellett a testnevelés, természetismeret tantárgyakat; 7-8. évfolyamokon a földrajz és informatika tantárgyakat tanulják a diákok angol nyelven. Ötödik évfolyamtól angol célnyelvi civilizációt is tanulnak az iskola nyelvi lektorával.
Ismereteik elmélyítéséhez és az élő idegenynelv használathoz kétévente angol nyelvi országba, az Egyesült Királyságba – Londonba, szervezünk egy hetes utat, ahol a gyerekek angol családoknál laknak. Angolul kommunikálnak a családokkal, betekintést nyernek a mindennapi életükbe, kultúrájukba, étkezési szokásaikba. Mindemellett megismerkednek London látványosságaival is, így élőben is láthatják azt, amiről tanulnak.
A kéttanítási nyelvű oktatás előnye, hogy a diákok megtanulnak idegen nyelven gondolkodni. Gátlások és félelem nélkül, magabiztosan használják az angol nyelvet. Képesek kifejezni önmagukat angol nyelven. Mivel Magyarország az Európai Unió tagja is, diákjaink használható angol nyelvtudás birtokában, a későbbiekben akármelyik európai felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább, munkát vállalhatnak külföldön. Ennek az oktatási rendszernek előnye az is, hogy megismerkedhetnek egy másik nemzet szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, mindezt idegennyelvi lektor segítségével. A csoportbontás lehetővé teszi a többszöri szóbeli megnyilvánulást, a játékos nyelvtanulást, az egyénre szabott feladatsorok alkalmazását. A nyelvvizsgák során diákjaink jobban megismerik önmagukat, megtapasztalják, hogy hogyan reagálnak vizsgahelyzetben, ami segítség a későbbi vizsgákhoz (érettségi).
Harmadik évfolyamos tanulóink Cambridge PET nyelvvizsgán vesznek részt. Az eddigi eredmények nagyon pozitívak, minden kisgyermeknek sikerült a vizsga és egyre több azoknak a száma, akik 100%-ot érnek el. Hatodik évfolyamos diákok Cambridge KET nyelvvizsgán vesznek részt ahol, alapfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. Eddig minden tanévben sikeresen vizsgáztak diákjaink és nő azoknak a száma, akik egyben alapfokú nyelvvizsgát is szereznek 12 évesen. Nyolcadikos diákjaink, pedig nemzetközileg és államilag is elismert TELC középfokú angol nyelvvizsgán mérik meg tudásukat. A tavalyi évfolyamon a 14 tanulóból 9 főnek komplex (szóbeli és írásbeli) sikeres nyelvvizsga eredménye lett és 13 tanuló sikeres szóbeli nyelvvizsgát tett.
Mindezen eredmények mutatják, hogy az iskolában hatékony angol nyelvoktatás folyik.

Angol nyelvű Drámafesztivál

Iskolánk az elmúlt években rendszeresen rész vett a megyei angol nyelvű drámafesztiválon, ahol diákjainknak mindig sikerült diadalmaskodniuk. Az alábbiakban megtekinthetik az elmúlt évek előadásait:
2014:

2015:

2016:

Szent Patrik-napi kizöldülés

Az alábbi linkeket megnyitva cikkeket olvashatnak az iskolánkban immár hagyománnyá vált Szent Patrik napi kizöldülésről. A Savaria Fórumban a 12. oldalon, a lap alján található a cikk.

http://vaol.hu/civil/patrik-napi-kizoldules-1684564
http://www.savariaforum.hu/tartalom/doc/i1runqwdSqA

További tartalmak: