Tanáraink


Intézményvezetői feladatokat ellátó intézményvezető-helyettes:

  Végzettség Munkakör Szakképzettségek E-mail cím
Favorido Erika egyetem idegennyelvtanár angol szakos nyelvtanár; okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész; okleveles angoltanár; gyakorlatvezető mentortanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető favorido.erika@oladi.szombathely.hu

Intézményvezető-helyettes:

  Végzettség Munkakör Szakképzettségek E-mail cím
Nagyné Kuglics Éva egyetem tanár biológia szakos tanár, kémia szakos tanár, okleveles biológiatanár, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szakvizsgázott pedagógus, köznevelési vezető nagyne.eva@oladi.szombathely.hu

Pedagógusok:

  Végzettség Munkakör Szakképzettségek E-mail cím
Antal Renáta egyetem tanító angol nyelvi műveltségterület, általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen, antal.renata@oladi.szombathely.hu
Bereczki Éva főiskola idegennyelvtanár földrajz szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, bereczki.eva@oladi.szombathely.hu
Bálintné Völgyi Valéria főiskola tanár matematika szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár, balitne.valeria@oladi.szombathely.hu
Böröczné Nagy Gertrúd egyetem tanár történelem szakos tanár, általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár, nagy.gertrud@oladi.szombathely.hu
Cooper-Hollósy Ilona egyetem testnevelő/ idegennyelvtanár testnevelő-edző, okleveles angoltanár, okleveles testnevelő tanár, cooper-hollosy.ilona@oladi.szombathely.hu
Csóka Beáta főiskola tanító általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen, csoka.beata@oladi.szombathely.hu
Dancsné Czigler Katalin Ildikó főiskola tanító általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal, erkölcstan, etika szakos pedagógus, dancsne.czigler.katalin@oladi.szombathely.hu
Dénes-Miavecz Szilvia főiskola tanár angol nyelv és irodalom szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, denes-miavecz.szilvia@oladi.szombathely.hu
Fixl Miklósné főiskola tanár általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, fixl.miklosne@oladi.szombathely.hu
Fixl Szilvia egyetem tanár okleveles általános iskolai magyar tanár, okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanár, fixl.szilvia@oladi.szombathely.hu
Gombor Zoltán főiskola tanár földrajz szakos tanár, biológia szakos tanár, gombor.zoltan@oladi.szombathely.hu
Horváth Márta egyetem tanár magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos tanár, okleveles középiskolai magyartanár, gyakorlatvezető mentortanár, horvath.marta@oladi.szombathely.hu
Ilauszki Judit egyetem tanító általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, okleveles pedagógiatanár, ilauszki.judit@oladi.szombathely.hu
Imre Eszter főiskola tanító általános iskolai tanító angol műveltségi területen imre.eszter@oladi.szombathely.hu
Janzsó Andrea főiskola tanár általános iskolai tanító technika műveltség területen, janzso.andrea@oladi.szombathely.hu
Járay Adrienn egyetem idegennyelvtanár okleveles angoltanár, általános szociális munkás, okleveles egészségfejlesztés-tanár, anglisztika alapszakos jaray.adrienn@oladi.szombathely.hu
Fazekas Dorina főiskola tanító általános iskolai tanító, gyógypedagógus, angol nyelvi műveltségterület, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, fazekas.dorina@oladi.szombathely.hu
Kiricsi László egyetem tanár okleveles technikatanár, kiricsi.laszlo@oladi.szombathely.hu
Kocsis Andrea főiskola tanító általános iskolai tanító angol műveltségi területen kocsis.andrea@oladi.szombathely.hu
Kolonovitsné Havasi Anikó főiskola tanító általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen kolonovitsne.havasi.aniko@oladi.szombathely.hu
Kozári Marcell egyetem tanár Történelem, Testnevelés és sport szakos pedagógus, kozari.marcell@oladi.szombathely.hu
Kozma Zsoltné főiskola tanító általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon kozma.zsoltne@oladi.szombathely.hu
Lőrinc Andrea főiskola tanár általános iskolai tanító lorinc.andrea@oladi.szombathely.hu
Ligacs Tünde egyetem tanár okleveles matematika szakos általános iskolai tanár, okleveles testnevelés szakos általános iskolai tanár, fejlesztő tanár ligacs.tunde@oladi.szombathely.hu
Ludvig Mátyás egyetem tanár okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanár, okleveles általános iskolai történelemtanár és álampolgári ismeretek tanár ludvig.matyas@oladi.szombathely.hu
Macdonald, Chrisopher John egyetem idegennyelvtanár angol nyelvtanár (anyanyelvi lektor) macdonald.christopher@oladi.szombathely.hu
Mód Petra Diána főiskola tanár rajz szakos tanár, számítástechnika szakos általános iskolai tanár, mod.petra@oladi.szombathely.hu
Móricz Anita egyetem idegennyelvtanár angol szakos nyelvtanár, okleveles angoltanár, moricz.anita@oladi.szombathely.hu
Nagy Zsoltné főiskola tanító nyelv- és beszédfejlesztő, általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, nagy.zsoltne@oladi.szombathely.hu
Nemes Emilné egyetem tanár matematika szakos általános iskolai tanár, okleveles pedagógiatanár, fizika szakos általános iskolai tanár, gyakorlatvezető mentortanár; nemes.emilne@oladi.szombathely.hu
Németh Ilona főiskola tanár magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos tanár, nemeth.ilona@oladi.szombathely.hu
Őhm Krisztina Linda egyetem idegennyelvtanár okleveles történelem szakos bölcsész, történelem szakos tanár, okleveles angoltanár, ohm.linda@oladi.szombathely.hu
Pappné Nagy Judit főiskola tanító általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, pappne.judit@oladi.szombathely.hu
Pethő Anikó főiskola tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, nemesne.petho.aniko@oladi.szombathely.hu
Steier Judit főiskola tanító általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, steier.judit@oladi.szombathely.hu
Szabóné Baráth Zsuzsa egyetem tanár magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelv és irodalom), magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító szabone.zsuzsa@oladi.szombathely.hu
Szabóné Zsebe Erzsébet főiskola tanító általános iskolai tanító környezetismeret szakkollégiumi képzéssel, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, szabone.zsebe.erzsebet@oladi.szombathely.hu
Szakács Tibor tanító általános iskolai tanító vizuális nevelés szakirányon, szakacs.tibor@oladi.szombathely.hu
Szombath Katalin főiskola tanító általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon szombath.katalin@oladi.szombathely.hu
Takács Krisztina főiskola testnevelő matematika szakos általános iskolai tanár, testnevelés szakos általános iskolai tanár, sportedző (röplabda) takacs.krisztina@oladi.szombathely.hu
Talabér Anita főiskola idegennyelvtanár általános iskolai angol nyelvoktató tanító, anglisztika alapszakos bölcsész (angol), általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, általános iskolai tanító talaber.anita@oladi.szombathely.hu
Tobak Rebeka főiskola tanító általános iskolai tanító tobak.rebeka@oladi.szombathely.hu
Tóth-Szalai Márta egyetem tanár német nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező és történelem szakos tanár, okleveles német tanár, toth-szalai.marta@oladi.szombathely.hu
Tóth Zsolt Tiborné főiskola tanító általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel toth.zsoltne@oladi.szombathely.hu
Zsiborás Tibor egyetem tanár okleveles középiskolai testnevelés tanár, okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanár, zsiboras.tibor@oladi.szombathely.hu

NOKS:

  Végzettség Munkakör Szakképzettségek E-mail cím
Katonáné Pásztor Andrea Bernadett érettségi iskolatitkár mérlegképes könyvelő, középfokú államháztartási ügyintéző, katonane.andrea@oladi.szombathely.hu
Miklavicz Nóra főiskola iskolatitkár idegenforgalmi közgazdász, miklavicz.nora@oladi.szombathely.hu
Dreiszker Dániel emelt szintű szakképesítés pedagógiai asszisztens pedagógiai- és családsegítő munkatárs, gyógypedagógaia segítő munkatárs, felsőfokú kommunikátor-asszisztens, dreiszker.daniel@oladi.szombathely.hu
Csánk Dániel Bence emelt szintű szakképesítés rendszergazda informatikai rendszergazda, csank.daniel@oladi.szombathely.hu
Vargáné Pászthory Ágnes főiskola pedagógiai asszisztens biológia szakos általános iskolai tanár, testnevelés szakos általános iskolai tanár, vargane.paszthory.agnes@oladi.szombathely.hu

(2020. 03. 18-i állapot)