Tanulóbiztosítás


Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatunk, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Biztosítási események és biztosítási összegek:

Biztosítási esemény: Biztosítási összeg:
Baleseti halál esetén 200 000 Ft
Csonttörés esetén 3 000 Ft
Balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén:
1-9 % mértékig 3 000 Ft
10-29 % mértékig 50 000 Ft
30-100 % mértékig 300.000 Ft biztosítási összegnek az egészségkárosodás
(rokkantság) fokával megegyező százaléka

Hogyan segíthetitek az ügyfeleket a szolgáltatási igény bejelentésében?

Amennyiben biztosítási esemény történik, a 13274 számú igénybejelentő nyomtatványt kell kitölteni, amely ide kattintva letölthető.

Kérjük, hogy a kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt küldjétek el részünkre:

 • faxon: az 1/462-38-17-es számra, vagy
 • postai úton: Groupama Biztosító Zrt., 1380 Budapest, Pf. 1049. címünkre,
 • illetve leadható személyesen a Groupama Biztosító bármely, hozzátok legközelebbi ügyfélszolgálatán, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ kérhető a 0-24 óráig, helyi tarifával hívható gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon:

+36 80 366 066

A Groupama Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon a honlapunkon közzétett ügyfélszolgálati helyek nyitvatartási rendje szerint várja ügyfeleink hívásait.

TeleCenter: +36-1-467-3500

Milyen dokumentumokat szükséges az igénybejelentő lap mellé benyújtani?

A szolgáltatási igénybejelentő mellé csatoltan benyújtandó iratokat a vonatkozó, és itt elérhető Kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg.

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
 • amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolatát,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Baleseti halál esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,
 • a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,
 • jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést,
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

 

2017. május 16.

Üdvözlettel:
Központi Alkuszi Igazgatóság