Földünkért, élhető és fenntartható környezetünkértA tartalomból:

Adománygyűjtés az Állatok Világnapján

Gyakran halljuk, hogy „jobb adni, mint kapni”. Ezt az érzést élhetik át diákjaink, amikor immár sokéves hagyományként az Állatok Világnapja alkalmából adománygyűjtést szervezünk iskolánkban a menhelyi állatok megsegítésére. A konzerveket, száraz eledeleket, plédeket, játékokat maguk a gyerekek viszik el a Fekete István Állatvédő Egyesület telephelyére, ahol megnézhetik a gazdikra váró kutyusokat is. A látogatás során a Noé Állatambulancián megismerkednek az állatorvosok munkájával, beszélgetnek a felelős állattartásról.

Akadályverseny

Iskolánk hagyományos programja a tanév utolsó napjainak egyikén megrendezett akadályverseny. A 10-12 állomás az iskola épületében, az udvaron és a Perint patak környezetében várja a felsős osztályokat.  Izgalmas és vicces feladatokon bizonyíthatják ügyességüket, rátermettségüket, miközben közös élményeket szerezve fejlődik együttműködési képességük is.

Erdei iskola

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel. ” Szent Györgyi Albert

Ezen alapelvek alapján intézményünk közel 20 éve szervez erdei iskolát a mindenkori 4. évfolyam tanulóinak. A tanév elején vagy végén megvalósuló, változatos, az addig elsajátított ismeretanyaghoz illeszkedő élményszerű, gyakorlati tevékenységet megvalósító képzésforma nagyon népszerű. Már 3. osztályban megkezdjük a gyermekkel és szülőkkel közösen a tervezést, felkészülést.

A tanórán kívüli munka és a szabadidő eltöltésének kompetenciafejlesztő hatásait használjuk ki. Óriási lehetőség rejlik ezeken a területeken a használható műveltség megszerzésére.

A természetről csak a természetben lehet tanulni. Ezt csak úgy valósíthatjuk meg és tehetjük maradandóvá, ha szép élményekkel és tapasztalati ismeretekkel ágyazzuk fogékony talajba, a gyermeki lélekbe.

Az erdőben, a természetben tartózkodás lényege, hogy a gyerekek a feladatok teljesítése során olyan élményeket éljenek át, amelyek pozitív érzelmi kötődéseket hoznak létre. Erős közösségi hatása van az itt töltött időnek, még jobban összekovácsolódik az osztályközösség. Megismerjük egymás erősségeit, kire miben lehet leginkább számítani. Bensőségesebb viszony alakul ki a diákok és a pedagógusaik között. Az iskola falain kívüli tevékenységünk sok vidámsággal, felszabadult örömteli pillanatokkal gazdagít minket, ahol gyermekeink sokoldalúsága szabadon megmutatkozhat.

A táborozást követően a tanulóink jobban ügyelnek a környezettudatos magatartásra- környezetük tisztántartására, az iskolaudvaron található növényzet gondozására és védelmére, az egészséges életmód szem előtt tartására. Megszerzett információikat, tudásukat mások számára is hozzáférhetővé tesszük: projektheteket szervezünk, kiállítást rendezünk az Olad-Simon Napokon.

Épül a fűszernövénykert

Iskolánk udvarán a helyi civil szervezetek és a Hermann Ottó Szakközépiskola segítségével fűszernövény kertet alakítottunk ki, Célunk az volt, hogy pedagógiai programunkban megfogalmazottak értelmében közelebb vigyük a gyermekeket a természethez, valódi élményeket, érzékszervi tapasztalatokat szerezzenek a kerti munka révén. Fontosnak tartjuk, hogy lássák azokat a folyamatokat, amelyek elvezetnek a vetéstől a szüretelésig. Megtapasztalhatják gyermekeink a fizikai munkavégzés örömét és nehézségeit, a kitartás és felelősségvállalás fontosságát. Kezdetben az akkori 3. osztályos tanulókkal kezdtük meg a kertészkedést. A nehéz fizikai munkákban a gyerekek szülei is szívesen részt vettek, mert látták, hogy gyermekeiknek örömöt okoz a kert. Hamar, még az első év végén felvetődött az igény a gyerekek részéről, hogy ne csak fűszernövényeket termesszünk, hanem zöldségféléket és dísznövényeket, virágokat is. Neki is láttunk a tervezgetésnek, mit is ültessünk tavasszal. A téli időszakban ismereteket gyűjtöttünk, mit kell magról vetni, mit kell majd palántázni, mikor van a vetési idő, melyik növénynek milyen gondozásra van szüksége. A téli hónapokat madáretető készítéssel, madáretetéssel tettük  hasznossá. Ahogy telt az idő gyerekeink egyre ügyesebbek lettek a kerti munkákban. Szüleik beszámoltak arról, hogy otthon is kérték, alakítsanak ki konyhakertet, mert ők már tudják, hogy kell gondozni. A kert gondozása szakköri keretben történik, melynek van egy állandó taglétszáma, de mikor megyünk a kertbe, az iskola tanulói közül sokan odajönnek, kérik, hogy ők is részt vehessenek a munkában. A legkisebbek többnyire csak a gilisztákat, bogarakat nézegetik, szednek virágot a vázába, a nagyobbak gyomlálnak kapálnak, ha kell öntöznek. Sokan csak körbe állnak és nézelődnek A szerszámokat pályázaton nyertük, így biztosított ez a feltétel is. A tantárgyakhoz kapcsolódva tanórákon is lejöhetnek a gyerekek konkrét megfigyelési céllal tanáraik vezetésével.

ÖKO-projektnap

Mindennapi életünkhöz kapcsolódó, abban fontos szerepet játszó ismeretekre tehetnek szert tanulóink az ÖKO-projektnap keretében. Különböző helyszínekre látogatnak el diákjaink e napon, ahol interaktív módon ismerkedhetnek meg szűkebb környezetünk élővilágával, a gyakorlatban tapasztalhatják meg a környezettudatos életmód fontosságát, az egészséges és biztonságos életvezetés feltételeit.

Őszi és tavaszi papírgyűjtés

Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal papírgyűjtést szervezünk iskolánkban. A bevételt ebben a tanévben az iskolaudvar felújítására fordítjuk.

TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

Örökös Ökoiskola révén is fontos feladatunknak tekintjük a környezettudatos nevelést, a fenntarthatóság pedagógiáját. Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat, így például tavasszal csatlakozunk a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! országos akcióhoz. A felső tagozatos tanulóink az Olad Városrészért Egyesület tagjaival együtt varázsolják tisztábbá az oladi városrészt, az alsós osztályok pedig közvetlen környezetükben végeznek „tavaszi nagytakarítás”.

További tartalmak: