Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban


A felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi.

A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig nyilvánosságra kell hozniuk felvételi tájékoztatójukat és meg kell határozniuk tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak.

Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, úgy a szülőknek a tanuló felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó tájékozódást is meg kell kezdenie.

Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola a felvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a tanulónak 2020. december 4-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben.

A központi írásbeli vizsgákra 2021. január 23-án kerül sor.

A középfokú iskolákba való jelentkezés határideje 2021. február 19.

2021. január elején, de legkésőbb február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosok továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb 2021. február 19-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat (jelentkezési lap és tanulói adatlap)

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2021. március 22-23-án a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges.

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2021. március 24-ig meg kell  küldeni a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

A tanulói és módosító tanulói adatlapok feldolgozása után a Hivatal a 2021. április 9-ig iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak. A középfokú iskola igazgatója rangsorolja a listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető tanulók számát, és az így előálló rangsort 2021. április 14-ig megküldi a Hivatalnak.

A Hivatal ezt követően 2021. április 23-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2021. április 30-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának

Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2021. május 10-től – augusztus 31-ig) egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf