Culture Day


Kedves Látogatók!

Két tanítási nyelvű osztályunk egy tanéven át foglalkozott az észak-amerikai őslakos kultúrával.

A napközi, rajz, technika, ének, valamint az angol nyelv és lektori órák keretében megismerkedtünk az ősi népcsoportok életével, szokásaival. Meghallgattuk bölcs történeteiket, meséiket, elénekeltük gyönyörű dalaikat. Beszélgettünk vallásukról, rácsodálkoztunk természet iránti mélységes tiszteletükre. Kézműveskedtünk legendás tárgyaikból, melyhez iskolánk több osztálya is kedvet kapott.

Mindegyikünk készített egy kis könyvecskét, ebben tudásunkat megörökítettük, rajzainkkal illusztráltuk.

Gyűjteményünket az iskola aulájában közkinccsé tettük.

Az elkészült kiállítást jó szívvel ajánljuk minden kedves érdeklődőnek.

Szeretettel:

a 3.a osztály