Intézkedési terv a 2020-21-es tanévre


A 2020/2021. tanévben az Oladi Általános Iskolában a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

1. Intézményben tartózkodás

 • A szülők gyermeküket csak az iskola ajtajáig kísérjek, az épületbe ne jöjjenek be, órák után is az iskola előtti téren vagy a parkolóban várakozzanak. Személyes találkozásra csak indokolt esetben, előzetes időpont-egyeztetéssel, maszk használatával, belépéskor kézfertőtlenítéssel tudunk lehetőséget biztosítani. Szülő – pedagógus kapcsolattartás során az online formákat (KRÉTA üzenet vagy hivatalos email cím) részesítjük előnyben. A pedagógusaink hivatalos email címei és egyéni fogadóóráinak időpontjai az iskola honlapján elérhetőek.
 • A szülők lehetőség szerint gyermekeiktől az utca végén lévő parkolóban köszönjenek el, ahonnan gyalogjárdán, biztonságosan eljuthatnak az iskolába. Az épület bejárata előtti csoportosulást mellőzzék a tanítási napok végén is.
 • A gyerekek érkezéséhez és távozásához több bejáratot biztosítunk. Az osztályok beosztása: alsósok – főbejárat; felsősök – kiskapu 8.c és középső rész.
 • Az iskola reggel 7.00 órától délután 17.00 óráig lesz nyitva. Gyermekük számára csak nagyon indokolt esetben kérjenek ügyeletet (létszám függvényében a maszk használata ajánlott). A tanítási órák és egyéb foglalkozások után a tanulók az épületben nem tartózkodhatnak.
 • Az előírásoknak megfelelően a tantermi oktatás során az osztályok keveredését igyekszünk elkerülni. A szaktantermek és csoportbontások kivételével az osztályok a tanítási nap során a saját termükben maradnak.
 • A tanórák közti szünetekben a folyosókon, az aulákban egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Mivel intézményünkben a 1,5 m-es távolság a gyerekek között nem tartható, ezért az ott tartózkodás idején ajánlott a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  Az osztályok elsősorban a tantermükben, ill. a termük előtti területen tartózkodhatnak, elkerülve a keveredést.
 • Az udvari kint tartózkodást a tanórák közti szünetekben, a védelmi intézkedések betartásának elősegítése érdekében ugyancsak szabályozzuk. Az egyes szünetekben mindig meghatározott tanulócsoport mehet ki a szabad levegőre. (2. szünet felső; 3. szünet alsó tagozat)
 • A testnevelésórákat – az időjárás függvényében – igyekszünk az udvaron megtartani ( megfelelő felszerelés szükséges). Az órák során mellőzni fogjuk a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 • Törekszünk arra, hogy az öltözőkben a tornaórák előtti és utáni öltözésnél csak egy osztály tanulói tartózkodjanak.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, ezért a tanulói csoportosulás mellőzésére ott is fokozottan figyelünk.
 • Büfé használata csak maszkban engedélyezett.

2. A személyi higiénia alapvető szabályai

 • A mosdó használatot követően és az étkezéseket (tízórai, ebéd, uzsonna) megelőzően a tanulóknak szappanos kézmosást kell végezniük.
 • Saját tisztasági csomag használata kötelező (szappan, kéztörlő).
 • A gyermekek tarthatnak maguknál kézfertőtlenítőt, de biztonsági okokból csak gél alapút, szórófejeset nem.
 • A gyermekeknek be kell tartani a köhögési etikettet, melynek lépései: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás.

3. Az iskolaegészségügyi ellátás szabályai:

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat kell betartani.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

4. A tanulói hiányzások szabályai:

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük (bemutatott orvosi igazolás). Igazolt hiányzásként kezeljük, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az intézményvezetővel egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a gyermek semmiképpen ne látogassa az iskolát. Ebben az esetben a házi gyermekorvost kell értesíteni, mert ő jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az ő kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag érvényes orvosi igazolással térhet vissza.
 • Amennyiben a gyermek lázas, köhög, ne küldjék iskolába, hanem konzultáljanak a gyermekorvossal.
 • Amennyiben a gyermeken a betegség tüneteit észleljük, az iskolaorvos, majd a szülő értesítése minden ilyen esetben kötelességünk. A szülő megérkezéséig a tanuló elkülönítését biztosítjuk.

5. Az étkeztetés szabályai:

 • A tanulók számára az ebédeltetés iskolán kívüli épületben biztosított.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására.
 • Az étkezések során a tanulócsoportok keveredését igyekszünk elkerülni, sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani.
 • Az ebédlőben a tálalás önkiszolgáló rendszerben történik.
 • Az ebédlőben biztonságos környezet várja a tanulókat.

Szombathely, 2020. augusztus 31.

Takács Imréné
intézményvezető