Tájékoztató 2020.06.02. – 06.15.


Tisztelt Szülők!

A Kormány 220/2020. (V.22.) Kormányrendeletében az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. közötti időszakra vonatkozóan a következőket rendelte el:

  • Az iskolák továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek.
  • A tantermen kívüli, digitális munkarend eddigi tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.
  • Az iskoláknak 2020. június 26-ig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.

A gyermekeket tanító szaktanárok az osztályfőnökökkel konzultálva döntik el, mely tanulók szorulnak felzárkóztatásra, tanulástámogatásra. Az érintett tanulókat (és szüleiket) értesítjük a KRÉTA levelezési rendszerén keresztül, és csak előre megbeszélt időpontokban, kis csoportokban tudjuk fogadni őket.

Ügyelet változatlanul az iskola hivatalos email címére küldött levél formájában igényelhető. A kérelem az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: a gyermek neve, osztálya, a gyermekfelügyelet pontos ideje (napok, időpontok megjelölése).

A gyermekfelügyeletet nem az osztálytanító, szaktanár, hanem az erre a feladatra kijelölt pedagógus, pedagógiai asszisztens látja el. Természetesen a digitális oktatásba való bekapcsolódását az iskola épületében is biztosítjuk.

A gyermekek étkeztetését továbbra is a GAMESZ ügyintézőjén keresztül igényelheti a szülő.

Elérhetősége:
Hajnal Kornélia,
tel.: 06 20 327 1544