A Magyar Népmese Napja


Benedek Elek születésnapját, „A népmese napját” iskolánkban, ebben a tanévben is megrendeztük. A nap célja volt, hogy a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak a magyar nép meséi felé.
Mesebeli szellemi, lelki és kulturális örökségünk egyik jeles példája Mátyás királyunk alakja, aki csalafinta, igazságos és kalandos események hőse lett meséinkben.
A Mátyás-történeteket – legyen az monda vagy mese – ma is játsszuk, meséljük, éljük. A Mátyás Emlékévhez kapcsolódóan a projekt nap témája volt ezek sokszínűsége élő szóban, dalban, zenében, rajzokban, kompozíciókban megálmodva.
Az ünnepséget Dragovics Imola /2.a/ moldvai népdalcsokorral köszöntötte. Majd Marton Eliána /4.a/ saját meséjét olvasta fel Mátyás királyról.
Favorido Erika igazgatóhelyettes nyitotta meg az aulában megrendezett kiállítást, melyre közel 200 rajz készült. A zsűri a nagyszámú pályázó és a sok értékes rajz beérkezése miatt úgy döntött, hogy osztályonként a két legszebb alkotást díjazza oklevéllel.
A díjak átadása után  Stifter Adél /6.a/ által írt történetet adták elő az iskola tanulói, a színdarab címe: „Tudós Teodor találkozása Mátyás Királlyal”.
A megnyitót követően a felső tagozatos diákok látogatták meg az alsósokat, ajándékba egy-egy Mátyásról szóló népmesét vittek, s olvasták fel a kicsik nagy örömére.
Ezen a napon, az alsó tagozaton a tanórák anyaga egy-egy kiválasztott népmese köré épült.
Az 1.a osztályosok Papírszínház segítségével időutazásra vállalkoztak Mátyás király udvarába.
A délutáni órákban, az aulában Mátyás király meséi című rajzfilmeket nézhették meg a gyerekek.
A könyvtárban mesés tudnivalókra épülő TOTÓ várta a könyvekben kutatni vágyó diákokat.

Útravaló mindenkinek: „Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, mindannyiunk számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”/Magyar Olvasástársaság/