FONTOS! Változik az étkezési díj befizetésének módja!


Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a közoktatási intézmények működését érintő átszervezések miatt 2017. január 1-től az étkezés térítési díjak befizetése a következők szerint módosul:

  • készpénzzel: havonta 2 alkalommal az előre közölt időpontokban helyben az intézményben, ezen kívül munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig – a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Nádasdy F. u. 4. alatti irodájában,
  • átutalással: a 10918001-00000129-17550213 számú bankszámlára. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló oktatási azonosító számát, nevét, osztályát, és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu honlapon a tanulói oktatási azonosító szám alapján tájékoztatást adunk. A számlakészítéssel egyidőben a térítési díj összegéről e-mailben értesítést kapnak. Ehhez szükségünk van pontos adataik megadására. Kérjük a címzett nevének, e-mail címének, ill. gyermeke nevének, osztályának, iskolájának megadása mellett küldjön levelet az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre. (Akiknél ez a funkció már beállításra került, ők ezt a kérést ne vegyék figyelembe.)

Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 15-20-ig esedékes.

Tájékoztatjuk, hogy ha átutalását – határidőn kívül – a hónap utolsó munkanapján indítja, akkor a szolgáltatás előre rendelése miatt, nem tudjuk biztosítani gyermeke számára a folyamatos étkezést.

Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérünk mindenkit, hogy a fenti határidőket betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8,30 óráig lehetséges. A lemondást a 06/20 327-1544 telefonszámon, személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában, vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és lemondani kívánt napjainak megjelölésével. A lemondást ezeknek az adatoknak megadásával áll módunkban elfogadni! Az igénybevett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

Köszönjük együttműködését!

Szombathely, 2016. november 11.

Szombathelyi Köznevelési GAMESZ