Fontos információk tanévkezdéshez


Idén szeptember 1-én 8:00-kor tartjuk tanévnyitó ünnepélyünket. Kérjük a diákokat, hogy 7:45-kor, ünnepi ruhában gyülekezzenek az osztálytermekben! Hozzanak magukkal tízórait, órarendet, tolltartót és egy füzetet, amibe lejegyzik a tudnivalókat.

Kedves első osztályos kisdiákok!

A tanévnyitó ünnepélyre 2016. szeptember 1-jén 7:30-kor gyülekezzünk ünnepi ruhában, az osztálytermekben (1.a – 65-ös; 1.b – 68-as).

Kedves 8. osztályosok és 7.a osztályos lányok!

A tanévnyitó ünnepélyre 2016. szeptember 1-jén 7:30-kor gyülekezzünk az osztálytermekben. (ünnepi ruha, sál, nyakkendő!) Az első osztályos kisdiákok bekísérésére és az iskolánk emblémájával ellátott sál felkötésére szeretnénk felkérni Benneteket.

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A tanévkezdéssel kapcsolatosan tudatjuk, illetve kérjük:

 • Szeptember 1. 8.00 óra tanévnyitó ünnepély.
 • Az első tanítási napon szülői kérésre 12.40-kor mehetnek haza a diákok.
 • A tanulók egész napos foglalkoztatása 16.00 óráig tart.
 • Reggeli ügyeletet szülői kérésre 7.00 órától tudunk biztosítani.
 • Délutáni ügyelet 17.00 óráig szülői kérésre.
 • Alsó tagozatosoknak napközit, a felső tagozatosoknak tanulószobát biztosítunk. Kérjük a szülőket, írásban jelezzék, hogy gyermekük részére milyen foglalkozást kérnek.
 • Hozzanak magukkal a diákok tízórait, órarendet, tolltartót és egy füzetet, amibe lejegyezhetik a tudnivalókat!
 • A napközisek már az első naptól kapnak tízórait, ebédet, uzsonnát. A menzások is szeptember 1-től étkezhetnek, amennyiben van ebédjegyük.

Írásban kell kérniük a szülőknek:

 • az első tanítási napon történő korábbi hazamenetelt
 • reggeli ügyeletet, ha indokolt
 • délutáni ügyeletet
 • tanulószobát
 • a 16 óráig tartó egyéb foglalkoztatás és benntartózkodás alóli felmentést az iskola által hazaküldött formanyomtatványon