Bemutatkoznak a tanító nénik


Imre Eszter

Imre Eszternek hívnak, de a két tanítási nyelvű osztályok tanulói inkább Ms Esztiként ismernek. Nyolc éve dolgozom a kéttannyelvű képzésben.
Tanítványaimat angol nyelven vezetem be az angol, rajz, technika, testnevelés és környezet tantárgyak rejtelmeibe.
Az angol órák jó hangulatban, játékosan telnek. Sok mondókát, éneket és játékot tanulunk az évek során.
3. osztályban a nyelvvizsga felkészítést követően, angol nyelvvizsgát teszünk a tanév végén. Diákjaim évről évre nagyon ügyesen veszik ezt az akadályt, szép eredményeket érnek el.
Szeretettel várlak a kéttannyelvű osztályunkba Téged is!


Kozma Zsoltné

Kozma Zsoltné Rita néni vagyok, három felnőtt gyermek édesanyja. 1987-ben végeztem a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakán, majd 2004-ben szereztem fejlesztő pedagógusi végzettséget az ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Karán.
Munkám során nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek számára szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítsak, ahol biztonságban, jól érzik magukat. Célom, hogy az ismeretszerzés folyamatát, a tanulást élményszerűvé varázsoljam számukra, ugyanakkor következetes legyek a velük szemben támasztott követelményekben.
Igyekszem minden kisgyermekben megtalálni mindazt, ami az erőssége, és ezeket erősítve fejleszteni a többi területet is. Értékeléseimben elsősorban a pozitív visszajelzésekre törekszem, a biztatásra, és arra, hogy az önmagukhoz mért fejlődésüket is hangsúlyozzam.
Fontos számomra, hogy tanulóimat minél több sikerélményhez juttassam – hiszen ez minden fejlődés mozgatórugója, különösen a kisgyermekeknél –, s ezáltal kiegyensúlyozott, nyugodt, eredményes emberkékké váljanak.
Szeretnék egy pozitív szemléletű, erős osztályközösséget kialakítani, ahol a gyerekek figyelnek egymásra, segítik egymást, s ahol jól érzik magukat.
Vallom munkám során Goethe gondolatait:

„ Ha egy embert olyannak látsz, amilyen éppen most, akkor azzal nem segíted elő a fejlődését. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel elősegíted őt élete útján” 

/Goethe/

Steier Judit

Steier Juditnak hívnak, 32 éve dolgozom az Oladi Általános Iskolában. Mindig szerettem a gyerekeket. Már nagyon korán tudtam, éreztem, hogy nekem velük kell foglalkoznom. Más alternatíva szóba sem jöhetett. Szeretek tanítani. Jó érzés továbbadni az ismereteket, érzéseket, gondolatokat, és látni, hogy a kicsik bizalommal, őszinte csodálkozással szívják magukba ezeket. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek egy olyan nyugodt, harmonikus, szeretetteljes légkörben tanuljanak, amely a legoptimálisabb feltételeket biztosítja személyiségük és értelmi képességeik fejlődéséhez. Szeretnék egy erős osztályközösséget kialakítani, amelyben a gyerekek tiszteletben tartják egymás személyiségét, türelmesek, empatikusak egymással. S hogy mit gondolok a gyerekekről?

„A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben:
Egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
De mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”

Ismeretlen szerző

Bízom abban, hogy a szülőkkel szorosan együttműködve segíteni tudom őket abban, hogy megtalálják saját útjukat.