Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok


A mellékelt  4 db nyomtatványt a Kedves Szülők kitöltve is magukkal hozhatják a beiratkozáskor,
és lehetőség lesz az iskolában történő kitöltésre is.

Jelentkezési lap 2019
Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Nyilatkozat a Hit-és Erkölcstanról

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a felügyeleti jogot,

minden nyomtatványt mindkét szülő aláírásával el kell látni!