Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
  • gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
  • iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
    (5 vagy 6 éves státuszlap + egészségügyi kis könyv)
  • óvodai szakvélemény (2011. évi CXC. tv. 45. § (4)a)
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 11.§(1)c)
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (2011. évi CXC. tv. 91.§(2))

A mellékelt  4 db nyomtatványt a Kedves Szülők kitöltve is magukkal hozhatják a beiratkozáskor,
és lehetőség lesz az iskolában történő kitöltésre is.

1. számú melléklet – Jelentkezési lap 2018
2. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
3. számú melléklet – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
6. számú melléklet – Hit-ésErkölcstanNyilatkozat

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a felügyeleti jogot,

minden nyomtatványt mindkét szülő aláírásával el kell látni!