Összetartozunk – egy projektnap az Oladi Általános Iskolában


A magyarság számára Trianon történelmünk legnagyobb tragédiája. Nem elsősorban azért, mert ennek értelmében Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát, hanem azért, mert az elcsatolt területeken több mint hárommillió magyar is élt. Arra emlékeztünk ezen a napon, hogy mi, magyarok, összetartozunk határon innen és határon túl. Május elején a hetedik évfolyammal ebben a tanévben végre eljuthattunk – két év kihagyás után – a „Határtalanul” program keretében Felvidékre, a Vág völgyébe. Nagyszerű élmény volt, első kézből tapasztalhattuk meg, milyen a határon túli magyarok élete. Élményeiket megosztották a hatodikosokkal is, akik – reményeink szerint – jövőre mehetnek külhoni magyarokat meglátogatni.

A nemzeti identitáshoz szorosan kapcsolódik a történelmi tudat. Ismernünk kell a magyar történelmet, az identitásunk fontos része. Tanítjuk, tanuljuk az iskolai tantermekben, de ez a nap más volt. Ez alkalommal közelebbről megélhettük, megtapasztalhattuk, hogy ki volt Mátyás király, kinek „bús hadát nyögte Bécsnek büszke vára” és akinek európai hírű reneszánsz udvara vonzotta a tudósokat, művészeket. Élmények szerzésén keresztül ugyanis a tanulás is jobban megy!

A projektnap ünnepélyes megnyitóval, közös megemlékezéssel kezdődött, melyen részt vett és beszédet mondott Fodor István a Szombathelyi Tankerület igazgatója. Szintén tiszteletét tette Farkas Csaba, az Őrvidék Ház igazgatója – aki a Reneszánsz Nap támogatója és ötletgazdája is volt egyben – valamint maga Mátyás király és udvartartása is megtisztelte jelenlétével rendezvényünket.

A tanulók különféle állomásokon gyarapíthatták tudásukat, próbálhatták ki az erejüket: lovagi torna; magyar agár bemutató; rendhagyó történelem óra; a Fekete Sereg vitézének előadása; szerzői könyvbemutató (Döme Zsuzsa: Mindörökké Mátyás); népmesék vetítése Mátyás királyról; reneszánsz ruha vagy vár tervezése; kvíz kérdések; agyagozás –korabeli használati tárgyak készítése. A tanárok és gyerekek is beöltözhettek korabeli ruhákba, ezáltal megismerhettük a kor divatját is. A nap végén minden osztályból a legjobbakat, a rajzverseny

díjazottjait és a lovagi torna győzteseit Mátyás király lovaggá ütötte, illetve könyvjutalomba is részesültek.

Köszönjük az Őrvidékház, az Olad Városrészért Egyesület, iskolánk Remény Alapítványának és diákönkormányzatának támogatását! Nélkülük ez a rendkívüli nap, mely még jobban összekovácsolta az osztályokat, nem jöhetett volna létre!

Nem írhatták elő Trianonban, hogy kitépjük gyökereinket, feladjuk hagyományainkat, elvessük azokat az összetartó erőket, amiktől, Illyéssel szólva: „futó homokok, népek, házak Magyarország összeálltak.”

Favorido Erika – mb. intézményvezető

Böröczné Nagy Gertrúd- tanár