Szent Márton projektnap


Iskolánkban az idei tanévben is megrendezésre került a Szent Márton projektnap. Az osztályok témához kapcsolódó programjaiban nagy szerepet kapott Szent Márton lelkisége: a másokon való segítés, az együttérzés, a jóindulat, az alázat, a türelem, az egymásra figyelés. E nap tanóráin a gyerekek felidézték Márton legendáját, s dalokkal, versekkel, gyönyörű manuális alkotásokkal, rajzokkal is kapcsolódtak a témához.