Étkezési díj fizetésének változása


Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020.szeptember 1-től az étkezés térítési díjak befizetése a következők szerint módosul:

· készpénzzel: havonta 2+1 alkalommal az iskolában kifüggesztett tájékoztatóban és a www.szombathelyigamesz.hu oldalán előre közölt időpontokban a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Nádasdy F. u. 4. alatti irodájában,

· átutalással: a 10918001-00000129-17550213 számú bankszámlára. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló oktatási azonosító számát, nevét, osztályát, és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget. Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu honlapon a tanulói oktatási azonosító szám alapján tájékoztatást adunk. A számlakészítéssel egyidőben a térítési díj összegéről e-mailben értesítést kapnak. Ehhez szükségünk van pontos adataik megadására. Kérjük a címzett nevének, e-mail címének, ill. gyermeke nevének, osztályának, iskolájának megadása mellett küldjön levelet az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címre. (Akiknél ez a funkció már beállításra került, ők ezt a kérést ne vegyék figyelembe.)

Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 20-ig esedékes.

Tájékoztatjuk, hogy ha átutalását – határidőn kívül – a hónap utolsó munkanapján indítja, akkor a szolgáltatás előre rendelése miatt, nem tudjuk biztosítani gyermeke számára a folyamatos étkezést.

Az étkezést 5. osztálytól ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérünk mindenkit, hogy a fenti határidőket betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8.30 óráig lehetséges. A lemondást a 06/20-503-4943 telefonszámon, személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában, vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni a gyermek neve, osztálya, intézménye és lemondani kívánt napjainak megjelölésével. A lemondást ezeknek az adatoknak megadásával áll módunkban elfogadni! Az igénybevett napi étkezések számának módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

Köszönjük együttműködését!

Szombathely, 2020. szeptember 1.