„Jobb veled a világ!” – Boldogságórák iskolánkban


„Jobb veled a világ!” – Boldog Iskola

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Jobb Veled a Világ Boldogságóra program fővédnöke,
a Boldogságóra könyvek társszerzője,
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta,
a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa

Intézményünk a 2018/19-es tanév végén benyújtott pályázat eredményeként elnyerte az idei tanévre a Boldog Iskola címet. A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kezdeményezett Boldogságprogramhoz idén iskolánk egy osztálya (6.a) csatlakozott. A bevont osztályban havonta legalább egy boldogságórát tartunk, ahol a Boldogságprogram útmutatásai és az Alapítvány által rendelkezésünkre bocsátott taneszközök alapján állítjuk össze az órák témaköreit és feladatait, melyek feldolgozása osztályfőnöki órák keretében történik. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.

A Boldogságóra 10 hónapos programja 10 egymásra épülő témából áll, melyek a pozitív pszichológia tudományos kutatásain alapszanak. Az egyes témakörök sorrendben:

  • Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása
  • Október: Optimizmus gyakorlása
  • November: A társas kapcsolatok boldogító ereje
  • December: Boldogító jócselekedetek
  • Január: Célok kitűzése és elérése
  • Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
  • Március:  Apró örömök élvezete
  • Április:  Megbocsátás
  • Május: Egészséges életmód
  • Június: Fenntartható boldogság

A program által kínált módszer segít abban, hogy a gyerekek olyan technikákat tanuljanak, amelyek segítséget adnak számukra a mindennapi életben. Célunk, hogy vezérfonalat adjunk számukra, mellyel könnyebben nézhetnek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek hatékonyan megbirkózni a felmerülő problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására kapjanak gyakorlati lehetőséget.

A témák feldolgozásánál változatos tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, az egyes boldogságtechnikák gyakoroltatása kreatív módon (rajzos, írásos, zenés, mozgásos) történik, melyek a gyakorlatban fejlesztik a pozitív gondolkodást.

Őhm Krisztina Linda