Foucault200 – És mégis mozog a Föld


2019. szeptember 18-án volt León Foucault francia fizikus, csillagász születésének 200. évfordulója. Foucault legismertebb alkotása a nevét viselő Foucault-inga, amellyel 1850-ben, majd 1851-ben a párizsi Pantheonban egy 67m hosszú, 28kg tömegű ingával kimutatta a Föld forgását. A kísérlet lényege, hogy a forgó Föld elfordul a mindig ugyanabban a síkban lengő inga alatt. A megfigyelő azonban az inga mozgását önkéntelenül is a Földhöz, illetve az ingának helyet adó épülethez viszonyítja, így azt látja, hogy az inga lengési síkja elfordul a Földhöz, illetve az épülethez képest.

A FizKapu honlap ,,Foucault 200” elnevezésű felhívást tett közzé: Az évforduló napján emlékezzünk meg Foucault munkásságáról, tudományos tevékenységéről. Örömmel csatlakozott iskolánk a felhíváshoz.
Mi szombathelyiek nagyon büszkék lehetünk arra, hogy a Föld tengely körüli forgását bizonyító kísérletet a 19. században harmadikként Szombathelyen végezték el.
1880. augusztus 25-én, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesülete XXI. nagygyűlésén Kunc Adolf a Premontrei Főgimnázium igazgatója két volt tanítványával, Gothard Jenővel és Gothard Sándorral megismételték a híres ingakísérletet a szombathelyi Székesegyházban.

A Foucault projektben a diákok előzetes munkában felkészültek Foucault életéből, munkásságából: plakátot, prezentációt, ingamodellt készítettek. A 7. és 8. osztályosok fizikaórán bemutatták produktumaikat, amelyeket az iskola aulájában kiállítottunk. A 7.a osztályos diákokkal meglátogattuk  az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumot, ahol a Gothard Jenő által készített ingát ugyan nem tudtuk  megtekinteni – mert azt éppen egy keszthelyi intézmény kölcsönözte ki – de sok érdekes információt hallottunk Kovács József tudományos főmunkatárstól, csillagásztól az állandó kiállítás megtekintése során. Megtudtuk azt is, hogy a szombathelyi ingakísérlet másnapján a Gothard fivérek és Kunc tanár úr egy újabb tudományos bravúrt mutattak be: az akkor még csak félig kész herényi obszervatórium és a Premontrei Főgimnázium között telefonos összeköttetést hoztak létre.
Lehetőségünk volt megnézni az obszervatórium 60cm tükörátmérőjű távcsövét, valamint megtekinteni a meteorit kiállítást.

Online vetélkedővel – Kahoot kvíz kérdésekkel zártuk ezt a kutatással, ppt-, plakát-, kísérleti eszköz készítésével, múzeumlátogatással telt izgalmas hetet, ahol a ,,Foucault 200projektben megszerzett ismereteikről adtak számot a diákok.


Források:

Szombathely, 2019.09.25.

Nemes Emilné