A tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztató:Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztató:

 • Az első tanítási napon  – 2019. szeptember 2-án –  írásos szülői kérésre 11.45-kor mehetnek haza a diákok.
 • Hozzanak magukkal a tanulók tízórait, órarendet, tolltartót és egy füzetet, amibe lejegyezhetik a tudnivalókat!
 • A tanulók egész napos foglalkoztatása 16.00 óráig tart.
 • Reggeli ügyeletet szülői kérésre 7.00 órától tudunk biztosítani.
 • Délutáni ügyeletszülői kérésre 17.00 óráig lehetséges.
 • Alsó tagozatosoknak napközit, a felső tagozatosoknak tanulószobát biztosítunk.
 • A napközisek számára már az első tanítási napon biztosított a háromszori étkezés, akik azt kérték.
 • A menzások is szeptember 2-től étkezhetnek, amennyiben van ebédjegyük.
 • A menzások is szeptember 2-től étkezhetnek, amennyiben van ebédjegyük.

Írásban kell kérniük a szülőknek:

 • az első tanítási napon történő korábbi hazamenetelt
 • reggeli és/vagy délutáni ügyeletet, ha indokolt
 • tanulószobát
 • a 16 óráig tartó egyéb foglalkoztatás és benntartózkodás alóli felmentést az iskola által hazaküldött formanyomtatványon
 • „Kérelem” a mindennapos testnevelésben érintett tanulók legfeljebb heti két testnevelés tanórájának kiváltására  –

iskola által hazaküldött formanyomtatványon