Ballagás


Ballagási beszéd: 2018. június 15.

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballagtató 7. osztályosokat, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi pedagógusát, munkatársát, tanulóját!

Néhány adattal szeretném kezdeni:

Tanulóink létszáma: 434 fő (233 lány+201 fiú). Ebből a 8. osztályosok létszáma 52 (21 lány, 30 fiú) fő (8. a: 25 fő, 8.b: 27 fő).

Dicséretek száma: 8.a (17–14 igazgatói, 3 szaktanár

8.b (22–16 igazgatói, 3 oszt.fői, 3 szaktan.) = 39 db (25 ig.)

Figyelmeztetés: 8.a (0), 8.b (18– 0 igazgatói, 4 oszt.fői, 14 szaktanári)

Továbbtanulási adatok:

  8. a 8. b összesen %
gimnázium 14 3 17 33
szakgimnázium 10 17 27 52
szakközépiskola 1 7 8 15

Gimnázium: Nagy Lajos (6), Kanizsai (6- 3 kéttannyelvű), Premontrei (5)

Szakgimnázium: Gépipari (7), Kereskedelmi (8), Teleki (3), Közgazdasági (2), Herman (2), Savaria (2), Művészeti (2); Szakközépiskola: Hefele.

Dicséretes, hogy tanulóink 85 %-a érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait!

Jövő tanév szeptemberében 70 első osztályos érkezik iskolánkba.

Kedves Nyolcadikosok! A 2017/2018-as tanév ballagási ceremóniájának Ti vagytok a főszereplői, értetek, nektek szólt utoljára iskolánk jól ismert csengője.

Ha körül nézünk, észrevesszük, mennyire más most az épület, hisz ünnepi díszbe öltözött. Tegnap délután hetedikes diákok, osztályfőnökök, szülők sokat tettek azért, hogy méltó környezet fogadjon ma reggel benneteket ott, ahol annyi merész álom született meg.                       Mit visztek vajon magatokkal az Oladiból? Az osztálytermetek, a folyosók elmosódó képét, a szünetek hangzavarát, várakozó izgalmát, a kilátást az iskolakertre, a lebontott játszótér emlékét, a tornaterem fülledt levegőjét, az udvari pálya foci, röplabdacsatáját, a csengő szavát, a tanító kedves, bátorító mosolyát…..

Éljétek át a pillanatot, őrizzétek meg magatokban, hogy később újra és újra erőt merítsetek belőle!           Az elmúlt években minden arcotokat megmutattátok: láttunk benneteket megszeppent, félős, izguló diáknak, elesettnek, vidám, felszabadult, időnként harsány kisgyereknek, mindenkinek az idegeire menő kamasznak, a fociért, kosárlabdáért, röplabdáért élni-halni tudó, sikeres sportolónak, versmondónak, az angolt és az anyanyelvet egyaránt kedvelő, magas szinten művelő majdnem felnőttnek. Voltak persze borús pillanatok is: veszekedések, lógások, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetések, hosszú elbeszélgetések az igazgatói irodában, és osztályfőnökkel a folyosó rejtett zugában. …..mindez remélem már a múlté.

Az utolsó hetek sűrű programjai: angol-német nyelvi mérés, célnyelvi mérés, kompetenciamérés, nyelvvizsga, természetvédelmi akadályverseny, Bűnmegelőzési Tanács és rendőrség által szervezett program, utolsó ballagási próbák, utolsó beszélgetések.

A búcsúzás rövid ideig (talán egy óráig) tart csupán, mégis meghatározó korszakot zár le életetekben. Véget érnek az általános iskolás évek, véget ér a gyermekkorotok. Talán most még nem érzitek, mégis igaz: az ember életében a legmeghatározóbb élmények, emlékek a gyermekkorhoz, iskolás korhoz kötődnek. Ezekre támaszkodunk, ezekből merítünk egy életen át. Emlékezzetek vissza az elmúlt nyolc év örömteli és bánatos pillanataira, megpróbáltatásaira. Nehéz lesz a búcsúzás, mert az elmúlt években igaz barátokat szereztetek magatoknak. Jó közösséggé kovácsolódtatok az osztálykirándulásokon, az iskolai rendezvényeken: Nincs kétségem afelől, hogy akik ma elhagyják iskolánk épületét, jól nevelt, intelligens, a világ szépségeire nyitott, különböző tanulmányi- és sportversenyeken kiválóan teljesítő nebulók, akikre joggal lehetünk büszkék.

Kedves Pedagógustársaim, kedves búcsúzó Osztályfőnökök!

Ez a mi sorsunk: szeretni és magasba emelni valamennyi kisgyermeket. Ti ezt tettétek 8 év kitartó munka és küzdelem árán a most mellettetek állókkal. Ezt szeretném megköszönni a diákok és szüleik nevében is! Hiszen nemcsak tanítottátok, de neveltétek is őket. Külön köszönöm az osztályfőnököknek, Krizmanitsné Tóth Zsuzsa néninek és Nagyné Kuglics Éva néninek, hogy szaktárgyaik tanítása mellett mindent megtettek azért, hogy a 8.a és a 8.b osztály igazi osztályközösséggé formálódjon.

Tisztelt ballagtató Szülők!

Jogos az Önök öröme, hiszen gyermekük a mai napon ünnepélyes keretek között elhagyja az oladi iskola falait. Köszönjük a bizalmat, hogy nyolc évvel ezelőtt ránk bízták legféltettebb kincsüket. Együtt örülhettünk sikereiknek, bánkódhattunk kudarcaik miatt. Köszönjük támogatásukat, hisz gyermekeink lépteit féltőn egyengetni közös felelősségünk.

Szeretnék köszönetet mondani a 8. a és a 8. b osztályos SZM szülőknek, akik 8 éven keresztül segítették, támogatták az osztály munkáját: Kocsis Ágnes, Nagy Krisztina és Benczik-Hrncsár Erika, Puskásné Szabó Edit.

Kedves búcsúzó Diákok!

Utolsó jótanácsom egy Vass Albert idézettel így hangzik: „Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.” Ne keressétek tehát az igazi munka és teljesítmények nélkül kiadott bizonyítványok csalóka világát. A sikerért, a tudásért mindig meg kell dolgozni.

Legyetek büszkék arra, hogy ebbe az iskolába jártatok, ne feledjétek soha, hogy honnan indultatok. Tegyetek úgy további életetek során, hogy példaként állíthassunk Benneteket az itt maradók elé! Őrizzetek meg Bennünket jó emlékezetetekben, s kívánom, legyetek sikeresek bárhová vet is a sors Benneteket!

Most, amikor eleresztjük kezeteket, tudnotok kell, hogy hiányozni fogtok, s továbbra is számíthattok ránk, visszavárunk benneteket

Az Diákönkormányzat és a nevelőtestület egybehangzó véleménye alapján a 2017/2018-as tanévben az Olad­­-díjat kapja: Kis Virág 8. b osztályos tanuló.

Takács Imréné

intézményvezető