Tájékoztató a nyári napközis táborról


Tisztelt Szülők!

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szombathelyi Tankerületi Központtal együttműködésben 2017-ben is megszervezi a nyári napközis tábort. A táborral kapcsolatban az alábbi információkat adjuk a szülők részére.

Elsősorban azokat a gyermekeket várjuk a nyári napközis táborba:

  • akiknek a nappali felügyeletét, foglalkoztatását és étkeztetését szüleik munkavégzésük, betegségük miatt nem tudják megoldani,
  • akiket egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
  • ahol a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek,
  • akinek szülője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

További fontos részletek a tájékoztatóban olvashatóak.

Mellékletek: