Az Oladi Tanoda hivatalos megnyitója


Az Oladi Tanodát április 4-én Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke nyitotta meg.

Mi a Tanoda? – sokszor felmerül ez a kérdés. Bátran kijelenthetjük, hogy egy sikeres innováció szakmai „márkaneve”.

Az OLADI TANODA az Olad Városrészért Egyesület (elnöke: Hegedüs László) nyertes pályázatának köszönhetően működhet. A kétéves projekt szakmai megvalósítója az Oladi Általános Iskola. Programunk helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, az iskolai lemorzsolódást csökkenti. Egyéni tanulási utakat fejleszt ki és támogat, sikerélményt biztosít. A programba bevont gyermekek részt vesznek a megvalósítás során szervezett programokban, melyeket az ő igényeikhez, szükségleteikhez állítunk össze. A szakmai programok segítségével egy intenzív és hatékony készség- és képességfejlesztés megvalósítása válik lehetővé, amelynek eredményeképp javul a gyermekek tanulmányi teljesítménye, kialakul egy perspektivikus jövőszemlélet.

A Tanoda egyik fontos célkitűzése többek között olyan tehetséges, régi oladis diákjaink meghívása, bemutatkozása, akik szorgalmukkal, kitartásukkal példaként szolgálhatnak a ma iskolába járó kisdiákoknak. Horváth Annamáriával, az Oladi Szakgimnázium és Szakiskola 11. osztályos tanulójával volt osztályfőnöke, Nagyné Kuglics Éva néni beszélgetett. Az interjú során kiderült, hogy Ancsi március 29-én a területi, április 4-én a megyei csecsemőgondozási versenyen 1. helyezést ért el. Nem csoda, hisz nagy álma, hogy csecsemőgondozó legyen. Annamari, büszkék vagyunk Rád, csak így tovább!

Bicsákné Krivács Gabriella
a Tanoda projektmenedzsere