Angol tanárt keresünk!


A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet angol szakos tanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol szakos tanári feladatok ellátása az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, angol szak,
  •         magyar állampolgárság
  •         cselekvőképesség
  •         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz
  •         végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
  •         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához
  •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Imréné intézményvezető nyújt, a +3694/310-683 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/168/2584/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár – Olad.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS portál eléréséhez kattintson ide.