Gratulálunk Csöpi néninek!


Igazgatóhelyettesünk a legmagasabb fokozatú kitüntetésben részesült az idei pedagógusnapon. „Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését. Gratulálunk!

fotó: Mészáros Zsolt, nyugat.huKovács Rezsőné, az Oladi Általános Iskola igazgatóhelyettese

Pedagógus pályáját 40 évvel ezelőtt, az egyházasrádóci Általános Iskolában kezdte, de dolgozott Olaszfán, Horvátzsidányban, Gyöngyösfaluban. 1988-ban napközis nevelőként került az Oladi Általános Iskolába, ahol azonnal kitűnt szervező készségével, gyermekcentrikus szemléletével. 1994-től a mai napig igazgatóhelyettesi feladatot lát el. Az intézményben sokoldalú tevékenységet folytat, számos területen alkotott maradandót. Munkája során a napközi valóban otthon lett sok tanuló számára.

Sokoldalú egyéniség a szó igazi értelmében. Osztályfőnökként kapcsolata a szülőkkel, diákokkal példaértékű volt, remek közösséget tudott teremteni. Matematika – rajz szakos szaktanárként magas szintű nevelő-oktató munkát végez, különösen nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésre, felzárkóztatásra. Időt, fáradtságot nem kímélve foglalkozik tanítványaival, mindig szem előtt tartja a gyermekek harmonikus fejlődését. Meghatározó szerepe volt, illetve van az iskola arculatának folyamatos alakításában, a környezet szépítésében, esztétikus kialakításában. A diákönkormányzat vezetőjeként több hagyományos versenyt is teremtett, amelyek a mai napig színesítik az intézmény életét.

Intézményvezető-helyettesként kezdetben az alsó tagozat és a napközi otthon szakmai munkáját irányította, később egyedül látta el a helyettesi feladatokat. Szakmai igényességéhez határtalan munkabírás társul. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a közoktatással kapcsolatos folyamatokról, változásokról. Innovatív személyiség, aki folyamatosan fejleszti pedagógusi kompetenciáit, szakmai tapasztalataival, javaslataival, ötleteivel segíti kollégái munkáját.

Kovács Rezsőné lelkiismeretes, kitartó, precíz, segítőkész jó kolléga, jó vezetőtárs. 40 éves kimagasló pedagógiai, vezetői munkájának méltó elismerése a mai napon átadott kitüntetés.

Fotók: Mészáros Zsolt, nyugat.hu