[MEGHOSSZABBÍTVA!] Pályázati felhívás – Szent Márton szellemi hagyatéka


A Szülőföld Kulturális, Sport és Örökségvédelmi Egyesület, a szombathelyi Oladi Általános Iskola és a SZOSZSZC Oladi Szakképző Iskolája a Szent Márton emlékév tiszteletére képzőművészeti és novellaíró pályázatot hirdet diákoknak három korosztályban:

 1. Általános iskola alsó tagozat,
 2. Általános iskola felső tagozat, illetve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5 – 8. osztálya,
 3. Középiskola

A pályázat témája: Szent Márton szellemi hagyatéka – Az önzetlenség, a segíteni tudás és akarás szerepe életünkben.

A pályázat jeligés. A pályamunka mellé lezárt borítékban kérjük csatolni a pályázati kiíráshoz tartozó, kitöltött pályázati adatlapot. A borítékon csak a jelige, illetve a kategória szerepeljen. A pályázó adatait tartalmazó adatlapot elzárva tároljuk, azt csak a zsűri döntését rögzítő jegyzőkönyv aláírása után hozzuk nyilvánosságra.

 • Novellaíró pályázat esetén:
  Egy szerző legfeljebb egy saját művel pályázhat. Kizárólag eddig még nem publikált pályaműveket fogadunk el. A pályázatok formátuma Word dokumentum, terjedelme legfeljebb 3 gépelt oldal (A/4 lapméret;12-es betűméret) lehet.
 • Képzőművészeti pályázat esetén:
  Egy alkotó legfeljebb egy művel pályázhat. A pályamű szabadon választott technikával készült alkotás, mérete legfeljebb A/3-as ( 30 x 42 cm) méretű lehet.

Késve érkező pályázatokat nem fogadunk el.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: 

 • Novellaíró pályázat esetén:
  Emailben a szentmartonnovella@gmail.com címre ÉS
  az adatlapot pedig postán ide: Oladi Általános Iskola, 9700 Szombathely, Simon István u. 6.
 • Képzőművészeti pályázat esetén:
  postán ide: Oladi Általános Iskola, 9700 Szombathely, Simon István u. 6.

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. szeptember 19.
A beérkezett pályaművekről igazoló e-mailt küldünk.

A nevezés díjtalan.

A pályamű elküldésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Szülőföld Kulturális, Sport és Örökségvédelmi Egyesület az alkotást kiállíthassa, illetve könyvben megjelentethesse.

Díjazás: A zsűri döntése alapján pályázatonként és korosztályonként három szerzőt értékes tárgyi és könyvjutalomban részesítünk. A szakmai zsűri által díjazott, valamint értékesnek talált novellákat könyv formájában megjelentetjük. Ennek feltétele a megfelelő számú minőségi pályamű. Erről a szerzőket e-mailben értesítjük. A kötetbe került szerzők egy-egy tiszteletpéldányra jogosultak.

Eredményhirdetés helye: ŐrvidékHáz (9700 Szombathely, 11-es Huszár út 40.)
Időpontja: 2016. november 11. (A városi Szent Márton hét keretében. )

A pályázó, ill. törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy: Az eredeti művek megküldésével az eredeti pályamű tulajdonjogáról lemond, azt a Kiírótól nem követelheti vissza, valamint az eredeti pályaművel annak megküldését követően a Szervező teljes körűen maga rendelkezik.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikre az alábbi email címeken válaszolunk:

Letölthető pályázati adatlapok: