A 2016/2017. tanévre vonatkozó beiratkozás


Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor: Tanköteles korú, 2016. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyerekeket a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. A felvételről, vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója legkésőbb 2016. április 30-ig értesíti a szülőket. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a KLIK Szombathelyi Tankerületének igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

A beiratkozás napjai:

2016. április 14. (csütörtök) 8:00-tól 19:00-ig
2016. április 15. (péntek) 8:00-tól 18:00-ig

A beiratkozás napján szükséges dokumentumok:

 • a beíratást intéző szülő személyazonosító igazolványa
 • a gyermek személyazonosságát igazoló okmánya (személyi igazolvány, útlevél) és lakcímkártyája valamint TAJ kártyája
 • az óvoda által kiállított iskolaérettséget igazoló dokumentum eredeti példánya
 • szakértői bizottság határozata (amennyiben a gyermekről keletkezett szakértői vélemény)
 • a gyermek egészségügyi kiskönyve (oltási könyv, 5 éves státuszvizsgálati lap)
 • nyilatkozatok: (a letölthető változat előzőleg kitölthető, de a beiratkozáskor is kérhetnek a nyomtatványokból)
  • szülői nyilatkozat a hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tantárgy választására vonatkozóan (innen letölthető)
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet szerint, amely 2014. március 14-től lépett hatályba (innen letölthető)
  • nyilatkozat a lakóhelyről (életvitelszerű tartózkodásról) (innen letölthető)
 • jelentkezési lap (innen letölthető)

Amennyiben a szülők közösen gyakorolják a felügyeleti jogot, minden dokumentumot mindkét szülő aláírásával el kell látni!

Beiskolázási körzet:

Angolkert u., Apáczai Cs. J. sétány, Arany J. u., Aranypatak u., Áchim A. u., Árpád út, Babér u., Badacsony u., Bakó J. u., Bárdos A. u., Béke u., Boróka u., Bors köz, Brenner J. u., Cimbalom u., Cinege u., Citrom u., Csepy D. u., Csombor u., Csuszka u., Dob u., Dolgozók útja, Dombtető u., Dozmat u., Dugovics T. u., Egressy B. u., Eötvös J. u., Ernuszt K. u., Esze T. u. páros oldal: 32 – 36-ig, páratlan oldal: 33 – 43-ig (Szinyei M. P. u. és a Géfin Gy. u. között), Faludi F. u., Falunagy u., Fátra u., Dr. Frank K. u., Gagarin u. páros oldal: 16 – 24-ig, páratlan oldal: 7 – 35-ig (Szinyei M. P. u. és a Jégpince út között), Gazdag E. u., Géfin Gy. u., Gömör u., Gyömbér u., Gyöngyvirág u., Homok u., Izsóp u., Jégpince út, Jókai M. u., József A. u., Kapor u., Káptalan u., Kárpáti K. u., Kassák L. u., Kelemen major, Kétrózsa-köz, Kilátó út, Kodály Z. u., Komlósi F. u., Kömény u., Középhegyi út, Lajta u., Lancsics B. u., Lejtő sétány, Lendvai E. u., Málna u., Márton Á. u., Mátra u., Meggyvágó u., Menta u., Nádtó u., Nagy L. u., Nótárius u., Oladi vasútállomás, Orgona u., Dr. Pálos K. u., Petúnia u., Picege u., Potyondi u., Rákosi J. u., Retek u., Rigóvölgyi u., Sáfrány u., Simon I. u., Síp u., Szamóca u., Szedres u., Szélkerék u., Szenczy I. u., Szent István park, Szent II. János Pál pápa krt., Szent László király u., Szigeti K. u., Szinese major, Tárkony u., Tátra u., Tompa M. u., Torma u., Torony u., Vikárius u., Víztorony u., Weöres S. u., Werner A. u., Wimmer Á. u., Zeli major, Zsálya u.